Nye fleksible uddannelsesveje gennem hele livet

Micro-credentials er en måde at sikre fleksible uddannelsesveje gennem hele livet til en bred målgruppe for at holde trit med et arbejdsmarked og samfund i hastig udvikling. Denne digitale publikation åbner et vindue til international viden om micro-credentials og opridser aktuelle EU-politiske drøftelser med et særligt kvalitetssikringsfokus krydret med cases og input fra Uddannelsesdanmark. Dermed bidrager den med både europæiske og danske perspektiver på et varmt emne i den internationale videregående uddannelsesverden.

Publikationen ‘Nye fleksible uddannelsesveje gennem hele livet – Europæiske og danske perspektiver på micro-credentials på videregående uddannelsesniveau’ består af fire indholdsdele:

  • En indramning af, hvad micro-credentials er med særligt fokus på, hvordan de små læringsenheder forstås indenfor Bolognarammen og i forhold til det videregående uddannelsesområde
  • Hvilke perspektiver micro-credentials har for uddannelsesinstitutionerne, de studerende/deltagerne, arbejdsmarkedet, det EU-politiske niveau og i forhold til kvalitetssikring
  • Visualiseringer af micro-credentials i oversigtsform, og hvordan de kan indgå i forskellige uddannelsesveje gennem livet samt introduktioner til tre centrale begreber: stacking, unboxing og on-demand
  • En indkredsning af micro-credentials i en dansk kontekst med input fra Peter Bro, professor og uddannelsesleder for journalistuddannelserne på Syddansk Universitet, Lotte Langkilde, uddannelsesleder ved VIA Efter-videreuddannelse, VIA University College og Mette Nielsen, konsulent i afdelingen for kompetencer og viden, Dansk Industri (OBS: kan downloades som særskilt casekatalog)

I den digitale publikation finder du også videointerview med Peter Bro og Lotte Langkilde, mens du i videoen neden for får en kort introduktion til micro-credentials og publikationen.

Introduktion til publikationen

Kontakt

Ved spørgsmål eller andre henvendelser om publikationen, kontakt:

Henrik Pedersen

Henrik Pedersen

Områdechef, Rådsbetjening og Analyse, DPO