Første møde i STAR

Præsentation

Mødet startede med en rundbordssamtale, hvor de forskellige repræsentanter fra studieorganisationerne præsenterede sig og fortalte om, hvordan de hver især arbejder med kvalitet på deres uddannelsesinstitutioner. Der er blandt andet flere af studenterorganisationerne, som fokuserer på, hvordan et godt studiemiljø kan være medvirkende til at forbedre den samlede kvalitet på uddannelsesstederne.

STARAndreas Moesgaard Christiansen og Kristine Bacher holdt oplæg om deres erfaring med at indgå som studenterrepræsentanter i henholdsvis Akkrediteringsrådet og i et institutionsakkrediteringspanel. Efterfølgende præsenterede Anne Hallenberg og Mia Holm Christiansen fra Danmarks Akkrediteringsinstitution kort processen for og erfaringerne med brugen af studerende i institutionsakkreditering. Dette lagde op til input fra STAR medlemmerne. Vi ville gerne høre deres overvejelser omkring rekruttering af studerende til institutionsakkreditering. Derfor var der afsat tid til diskussion af dette i mindre grupper.

STAR møde

Opsamling på forslag

Studenterrepræsentanterne havde nogle gode diskussioner omkring inddragelse og rekruttering af studerende i akkrediteringsarbejdet. Konkrete forslag, som udsprang fra drøftelserne var blandt andet:

  • De studerende gerne vil kunne følge med i akkrediteringsprocessen af deres respektive institutioner. Der blev udtrykt et ønske om, at processen løbende blev opdateret på akkr.dk
  • Mere gennemsigtighed omkring, hvilke studerende der deltager i akkrediteringen
  • Inddragelse eller høring af STAR, når der skal vælges studenterrepræsentanter som panelmedlemmer eller til at fungere som kilder i en akkreditering.
  • Særligt opkvalificeringsforløb for studenterrepræsentanter, der deltager i panelerne for uddannelses- og institutionsakkreditering
  • Oversigt over akkrediterings- og kvalitetssikringsterminologi for studerende, der er interesserede i at deltage i akkrediteringsprocessen.
  • I den randomiserede udvælgelse af ”menige studerende” bør AI sikre en spredning på institutionens forskellige campusser og lokationer.

 

Læs mere om baggrunden for oprettelsen af STAR her.