Kreative figurer og håndfast debat på Folkemødet

Lørdag 13. juni skulle Folkemødets deltagere finde det indre legebarn frem og sætte kreativitet bag synspunkterne. Sammen med ordstyrer Kresten Schultz Jørgensen bød vi et bredt panel velkommen på scenen og bad dem om hver især at bygge en LEGO-figur, der illustrerede deres bud på den ideelle nyuddannede. Panelet bestod af Mikkel Bogh (direktør, Statens Museum for Kunst), Camilla Wang (rektor, UC Sjælland), Laila Kildesgaard (kommunaldirektør, Bornholms Kommune), Anders Bjarklev (rektor, DTU) og Mona Juul (adm. dir., reklamebureaet Envision).

Klodsernes farver repræsenterede forskellige kompetencer, og det stod hurtigt klart, at deltagerne havde vidt forskellige holdninger til de nyuddannedes ideelle kombination af kompetenceklodser. Mona Juul, administrerende direktør i reklamebureauet Envision, løb hurtigt tør for de grønne klodser, der var udvalgt til at repræsentere de faglige kompetencer inden for den studerendes specifikke felt. Hun fik hurtigt en yderligere bunke grønne klodser bragt op på scenen og slog herefter fast:

– Det vigtigste i uddannelsessystemet er, at vi holder fast i grundfagligheden. Rigtig mange gange oplever jeg, at uddannelsesinstitutionerne synes, at nu skal uddannelserne piftes op med nogle nye fag – oplevelsesøkonomi, noget HR eller hvad der nu er oppe i tiden – og så tager man nogle andre vigtige fag ud. Man trækker faglighed ud af uddannelserne. Det er vanvittigt. Man ville aldrig gøre det med læger, men man gør det meget inden for mit felt. Der er man åbenbart ikke så bange for at fejle ved at pille kompetencer ud, mens det er vanskeligere at redde, hvis en nyuddannet læge har skåret en eller anden forkert op, sagde Mona Juul.

_VAL3879

Fra DTU’s rektor blev der også lagt vægt på, at dimittenderne skal udstyres med et fundament af faglig viden. Det er dog ikke det eneste, de har brug for, mener han.

– Jeg vil gerne starte med at sætte et kreativt hoved på. Og selvom selve fagligheden bestemt er vigtig, så vil jeg sige, at det vigtigste vi kan give de studerende, er evnen til at lære at lære. Det er det, de skal leve af. Det man har lært helt konkret, det forsvinder, ændrer sig og bliver til noget andet, så man skal lære at kunne lære nyt hele tiden, sagde rektor Anders Bjarklev.

Laila Kildesgaard, kommunaldirektør i Bornholms Kommune, havde kun en enkelt af de klodser, der symboliserede faglig viden, i sin figur.

– Det er rigtig vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne ikke kun producerer grønne og blå mænd (fagspecifik viden og metodiske kompetencer, red.). Som leder i den kommunale sektor har jeg brug for nogle ansatte med rigtig meget almen dannelse, forstået som robusthed, sociale kompetencer og mødestabilitet, så de kan indgå i et teamsamarbejde og få en arbejdsplads til at fungere, fortalte Laila Kildesgaard, mens der rundt omkring blandt tilhørerne i teltet også blev diskuteret og bygget med de udleverede LEGO-klodser.

Camilla Wang, rektor for UC Sjælland, havde blandt andet fokus på almen dannelse og teknologisk forståelse:

– Måske påberåber vi os lidt for stor betydning, men vi kan nu alligevel godt lide at sige, at det er os fra professionshøjskolerne, der er samfundets hjerte. Vi uddanner de mennesker, der skal løse opgaver knyttet til rigtige vigtige tidspunkter i andre menneskers liv – lige fra fødsel til død. Det kræver en ret bred viden og almen dannelse i forhold til det samfund, man er en del af, så der er den almene dannelse rigtig vigtig for vores dimittender, sagde hun og tilføjede også teknologikompetencer som et vigtigt fokusområde:

– Fremtiden handler meget om teknologibaserede løsninger: i klasselokalet, til de syge der skal behandles på afstand, ældre mennesker der skal blive mere selvhjulpne gennem teknologiske løsninger. Det skal vores dimittender have dyb viden om og forståelse for – evnen til at anvende teknologi i professionelt arbejde. Det er vi ikke kommet hurtigt nok i gang med, hvis jeg skal være lidt selvkritisk, sagde Camilla Wang.
Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst, indledte med at fokusere på evnen til at se på tværs af fagligheder.

– Som tidligere uddannelsesleder er det min erfaring, at det er vigtigt, at de studerende skal kunne se potentialer i andre fagligheder end deres egen – og kunne se, at det netop styrker deres egen faglighed, når de kan det. En indstilling, der får dem til at sige ”Det kan godt være, at jeg selv er kunsthistoriker, men jeg kan se et fantastisk potentiale i den jurakompetence, du har – den kan hjælpe mig med noget, jeg ikke selv kan”. Så det handler om en blanding af selvindsigt og udsigt til andre fagligheder. Det er måske ikke en særligt specifik kompetence, men alligevel en kompetence, som man kan opbygge gennem uddannelsen ved systematisk at bringe forskellige kandidater i kontakt med hinanden.

[/vc_column]