Udgiver hæfte om kompetencer, efterspørgsel og behov i videregående uddannelser

Danmarks Akkrediteringsinstitution udgiver i efteråret 2015 et analyseprojekt, der undersøger hvordan uddannelsesinstitutionerne i Danmark får viden om, hvilke kompetencer samfundet får brug for i fremtiden. Analyseprojektet tager udgangspunkt i akkrediteringen af over 200 udbud og uddannelser fra årene 2013-14, samt casebeskrivelser, der bygger på interview med 13 uddannelses- og studieledere. Med det udgangspunkt og i forbindelse med Folkemødet har vi fået udgivet et hæfte, der giver indblik i de foreløbige resultater, vigtige pointer og centrale perspektiver.

Udover hæftet kan du også finde et løsblad, hvor vi, i samarbejde med konsulentfirmaet DAMVAD, har undersøgt en ny mulighed for at analysere, hvilke kompetencer der bliver efterspurgt fra de konkrete arbejdsgivere.

For at læse hæftet og løsbladet – eller se mere om analyseprojektet – så klik her.