Netværk fik indsigt i samspil mellem data og kvalitet på skoleområdet

I foråret tog Danmarks Akkrediteringsinstitution de første spadestik til et nyt netværk, der skal udforske muligheder og udfordringer ved learning analytics på tværs af det danske uddannelseslandskab. Det skete ved et velbesøgt møde i Bredgade i maj.

Læs mere: Nyt netværk udforsker junglen af data om studerende

I dag nærmer netværket sig 100 deltagere. Det fortalte områdechef Rune Heiberg, da han bød velkommen til netværkets første møde efter sommerferien i torsdags. I dagens anledning havde netværksdeltagere fra alle dele af landet og uddannelsessektoren taget turen til KMD i Ballerup for at lade sig inspirere af brugen af data og analytics på folkeskoleområdet.

Data og deep learning i Køge
Første oplæg kom fra Søren Thorborg, der er skolechef i Køge Kommune. Her deltager 16 folkeskoler i et projekt om datainformeret skoleudvikling i samarbejde med KMD og Conexus. Projektet varer to år og afsluttes i foråret 2018. Det bygger på førende international forskning i skoleudvikling med særligt fokus på at sikre bedre læring og trivsel blandt elever ved at basere ledelsesbeslutninger på de rette data.

Under oplægget slog Søren Thorborg fast, at der er tale om et dialogredskab og ikke et kontrolredskab. Med værktøjet KMD Indsigt får de mulighed for at samle alle eksisterende data i en tragt. På den måde bliver det muligt at vurdere kvaliteten af tiltag og disses fremskridt mere systematisk og målrettet på tværs af datakilder samt understøtte deep learning hos kommunens elever.

  • Fakta om deep learning og datainformaeret skoleudvikling
    Ved datainformeret skoleudvikling i praksis udvikles der et datagrundlag for at arbejde med dybdelæring, hvor eleverne tilegner sig en bred, og dyb, forståelse af fagenes indhold. Samtidig lærer eleverne at arbejde gennem kritisk og kreativ tænkning, problemløsning, kommunikation og samarbejde.

Undervejs i forløbet har de deltagende skoleledere haft mulighed for at sparre med ledende internationale forskere som Vivianne Robinson, Michael Fullan og Andy Heargreaves. Skolelederne har også på eget initiativ været på studietur til den norske venskabsby Kongsberg for at se Indsigt værktøjet i praksis. I dag bruger otte ud af ti skoler i Norge værktøjet.

oplaeg-lan-2

Flere data og bedre præsentation
Efter en kort pause, hvor snakken gik livligt og erfaringer blev delt blandt de fremmødte, tog Jesper Lund ordet som næste oplægsholder. Han er kontorchef i Center for Data og Analyse i Undervisningsministeriet. Han var mødt op for at præsentere ministeriets nye datastrategi og tankerne bag den. Strategien er den første af sin slags og dækker en fireårig periode. Den bæres af tre visioner:

  • Med aktuelle og pålidelige data styrker ministeriet uddannelsespolitikken, styringen og kvalitetsarbejdet i sektoren
  • Data anvendes af uddannelsesinstitutionerne til at fremme elevens læring og vej igennem uddannelsessystemet
  • Styrelsen for It og Læring skal være en af de mest anerkendte og professionelle dataorganisationer i staten

De tre visioner knytter sig til henholdsvis styring og kvalitet, data i læring samt professionalisme og databeskyttelse. Samtidig er der i alt 12 konkrete målsætninger tilknyttet visionerne.

Under oplægget præsenterede han ministeriets nye datavarehus, der har til formål at bringe de mange centrale data fra folke- og erhvervsskoleområdet i spil. Her dannes der et fælles datagrundlag til både central styring og lokal kvalitetsudvikling. Samtidig skabes der åbenhed om data. Med det nye datavarehus er der nemlig lagt vægt på, at data skal være tilgængelige for alle brugergrupper. Ikke kun eksperterne.

Learning analytics netværket lever videre
Mødet blev rundet af med en snak om netværkets fremtid. Blandt de fremmødte var der stor tilslutning til den nuværende form, hvor netværksmøder med inspirationsoplæg og plenumdiskussioner supplerer den digitale platform. Der var samtidig opbakning til planerne om at afholde et eller flere seminarer sidst på året med temaer som formål med at arbejde med data, privacy og den etiske dimension. Derudover vil learning analytics være på dagsordenen, når STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd mødes i næste måned.

Vil du vide mere om Learning analytics netværket eller deltage? Læs mere på siden her

Læs også princippapiret fra Learning analytics netværket: Principper for Learning analytics