Fire audit trails i fokus for godt andet besøg på UCN

Sidst opdateret: 22.08.2018
På tre dage fra den 16. til den 18. maj besøgte panelet og Danmark Akkrediteringsinstitution fire af University College Nordjyllands seks campusser. Besøget var det andet og sidste i forbindelse med institutionsakkrediteringen af UCN og bød på gode samtaler med studerende, undervisere og ledelse.

Første stop på besøget var UCN’s campus på Hobrovej 85 i Aalborg. Her stod kvalitetschefen og rektoratet klar til at tage imod panelet og teamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution onsdag morgen. Det skete ved to møder, hvor panelet fik lejlighed til at dykke ned i de fire audit trails, der på forhånd var udvalgt til at afdække, hvordan kvalitetssystemet på UCN fungerer i praksis. De fire audit trails er:

  1. Sammenhæng i kvalitetssikringssystemet – hvordan fungerer kvalitetsrapporter, kvalitetsudviklingsplaner og de tilhørende dialogmøder som redskaber til at skabe sammenhæng i kvalitetssikringsarbejdet på UCN i praksis?
  2. Kvalitetssikring af undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse – hvordan arbejder UCN systematisk med at kvalitetssikre undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, så den understøtter de studerendes læring og uddannelsens mål?
  3. Kvalitetssikring af videngrundlag – hvordan skaber UCN overblik over de enkelte uddannelsers videnbehov samt sikrer, at underviserne holder sig ajour med relevant ny viden, som dækker disse, og hvordan sikres de studerendes kontakt til videngrundlaget?
  4. Opfølgning på praktikevalueringer – hvordan opsamles og anvendes informationer fra systematisk evaluering og dialog med studerende og praktikværter til at sikre og udvikle kvaliteten af praktikforløb?

Ved dagens øvrige møder med studerende, undervisere og studieledere fra uddannelserne til serviceøkonom og sygeplejerske var der særligt fokus på kvalitetssikringen af undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. Også sammenhængen i kvalitetssikringssystemet blev behandlet i samtalerne med undervisere og ledelse, før alle fire audit trails atter var omdrejningspunktet ved dagens sidste møde med den nordjyske professionshøjskoles uddannelseschefer og FoU-direktør.

Torsdagen begyndte på Campus Hjørring. Her mødte panelet studerende og undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring. Under besøget fik panelet og akkrediteringskonsulenterne også indblik i de fysiske rammer og studiemiljøet, da de studerende viste rundt på deres campus.

Sidst på formiddagen kørte panelet og akkrediteringskonsulenterne mod Campus Sofiendalsvej 60 i Aalborg. Her ventede en travl eftermiddag, hvor kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag og opfølgning på praktikevalueringer var i fokus for samtaler med studerende, undervisere, praktikværter og studieledere fra udvalgte uddannelser. Også her blev der som på de to forudgående campusser tid til, at de studerende kunne vise deres studiemiljø frem.

På besøgets sidste dag samlede panelet op på indtrykkene. Det skete på campus på Selma Lagerløfsvej 2, der bl.a. huser rektoratet ved UCN. Her mødtes de med uddannelseschefer samt rektorat og kvalitetschef ved to adskilte møder, der markerede afslutningen på et veloverstået andet besøg på UCN.

I den kommende tid udarbejder Danmarks Akkrediteringsinstitution et udkast til en akkrediteringsrapport på baggrund af panelets vurderinger. Det er på grundlag af denne rapport, at Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af UCN ved rådsmødet den 14. marts 2019.

Se programmet for andet besøg på UCN her

Følg institutionsakkrediteringen af UCN her

Kontakt

Sofie Gry Laursen