Gode samtaler med afsæt i to audit trails, da panelet besøgte AU

Sidst opdateret: 22.08.2018
Som led i genakkrediteringen af Aarhus Universitet var akkrediteringspanelet på besøg i Aarhus fra den 31. maj til den 1. juni 2018. Her var der på forhånd udvalgt to audit trails på baggrund af de områder, der dannede grundlag for Akkrediteringsrådets betinget positive akkreditering i juni sidste år.
  1. Sikring af videngrundlag og de studerendes kontakt til videngrundlag
  2. De femårige uddannelsesevalueringer

På besøgets første dag mødtes panelet med universitetets rektor, prorektor og prodekaner fra universitetets fire fakulteter. Derudover var der afsat tid til gode samtaler med en række formænd og næstformænd for studienævn og uddannelsesudvalg/-nævn, institutledere, kvalitetsmedarbejdere og interne samt eksterne eksperter, der har deltaget i uddannelsesevalueringerne på AU.

I løbet af dagen kom panelet således godt omkring, hvordan AU i praksis arbejder med såvel forskningsbaseringen af universitetets uddannelser og de studerendes kontakt til forskningsaktive undervisere som evalueringer med inddragelse af eksterne eksperter. Den følgende dag var fokus primært rettet mod det første audit trail. Til det formål interviewede panelet studerende og undervisere på udvalgte uddannelser før deres afsluttende møde med rektoratet.

De mange input og indtryk fra besøget bliver nu samlet i den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om genakkreditering af AU på baggrund af ved rådets møde den 28. november i år.

Kontakt

Sofie Gry Laursen