Bert van der Zwaan (foto: ENQA)

Bert van der Zwaan ved Members Forum i ENQA i 2018 (foto: ENQA)

Workshop: Stakeholder involvering i et uddannelseslandskab i forandring

Med den stigende globalisering og digitalisering står de videregående uddannelsesinstitutioner overfor mange nye udfordringer. Hvilken rolle skal de indtage i fremtiden i et landskab, hvor nye krav til uddannelserne dukker op som knopskud? Og hvordan tilpasser de sig til stadig større og mere diverse grupper af studerende og omverdenens stigende forventninger om fleksible læringsforløb i tid og sted?

Det er afsættet for den workshop, som Danmarks Akkrediteringsinstitution afholder den 3. december fra klokken 10:45 til 15:15 på Hotel SP34 i København. Her vil der være mulighed for at høre oplæg og byde ind i diskussioner om, hvordan uddannelsesinstitutioner, studerende og eksterne kvalitetssikringsorganisationer kan arbejde tættere sammen om at imødegå fremtidens udfordringer.

Dagens to oplæg kommer fra:

  • Professor Bert van der Zwaan, tidligere rektor for Utrecht Universitet og forfatter til debatbogen ’Higher Education in 2040: A Global Approach’
  • Adam Gajek, formand for European Student’s Union (ESU), der repræsenterer 45 nationale studenterorganisationer i 39 lande, frem til juni i år.

I sit oplæg vil Bert van der Zwaan sætte en ramme for dagens videre drøftelser gennem en grundig indføring i, hvilke udfordringer og muligheder der tegner sig for de videregående uddannelsesinstitutioner nu og i fremtiden. I den forbindelse vil han også komme ind på, hvilken betydning dialog og samarbejde mellem de forskellige interessenter i det videregående uddannelseslandskab kan have.

Dette perspektiv suppleres af Adam Gajek. Han vil i sit oplæg blandt andet komme ind på, hvordan de studerende vil øve indflydelse i fremtiden, og hvilke muligheder det stigende fokus på studentercentreret læring har givet som platform for de studerende.

Programmet omfatter foruden de to oplæg også gruppediskussioner, der følges op med en plenumdiskussion med Bert van der Zwaan. Desuden er der en afsluttende paneldebat med deltagelse af repræsentanter fra den europæiske sammenslutning af university colleges, EURASHE, studenterorganisationen ESU og kvalitetssikringsorganisationer fra Frankrig og Rumænien.

Sikr din plads på workshoppen
Workshoppen foregår på engelsk og henvender sig til både ledelser, undervisere, studerende og kvalitetschefer eller –medarbejdere på videregående uddannelsesinstitutioner. Deltagelse er gratis, men der er et begrænset antal pladser. Hurtig tilmelding anbefales.

Led i EU-projekt om stakeholder involvering

Workshoppen den 3. december afholdes som led i det igangværende ESQA-projekt, der er finansieret af EU Kommissionen/Erasmus+. Projektet har til formål at styrke involveringen af stakeholders i kvalitetssikringsarbejdet og skal munde ud i et inspirationskatalog, der præsenteres på EU ministerrådskonferencen til næste år. Foruden Danmarks Akkrediteringsinstitution deltager ESU, ENQA, EURASHE og fire nationale kvalitetssikringsorganisationer i ESQA-projektet.

Billedetekst: Professor Bert van der Zwaan talte tidligere på året ved et møde for medlemmer af European Association of Quality Assurance in Higher Education (foto: ENQA).