Velbesøgt virtuelt jubilæumsmøde i Learning Analytics Netværk

Det virtuelle format var først og fremmest en reaktion på den seneste udvikling i forhold til Covid-19. Ikke desto mindre bød mødet på en vellykket kombination af oplæg, breakout-sessions og opsamlinger i plenum. Undervejs deltog mere end 40 repræsentanter fra alle dele af den videregående uddannelsessektor med stort engagement og spørgelyst.


Flere vinkler på Læringsbarometeret
Omdrejningspunktet for netværksmødet var den nationale spørgeskemaundersøgelse, Læringsbarometeret, der blev gennemført første gang i 2018. Den bygger på det finske LEARN-koncept og fokuserer på de studerendes oplevelse af læringsmiljøet på deres videregående uddannelse og deres egne tilgange til læring. I en dansk kontekst indgår der også spørgsmål om fx trivsel, og resultaterne indgår i sammenligningsværktøjet UddannelsesZOOM såvel som den nuværende bevillingsmodel.

Ved netværksmødet blev Læringsbarometeret belyst fra to vinkler. Første oplægsholder var David Vestergaard Eriksen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Han fokuserede bl.a. på de metodiske og indholdsmæssige tanker bag Læringsbarometeret.

Ved mødets andet oplæg var perspektivet vendt til uddannelsesinstitutionernes konkrete erfaringer med at inddrage resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i den strategiske udvikling af uddannelserne og kvalitetsarbejdet. Her fortalte Gitte Stavad fra Aarhus Universitet bl.a. om samspillet mellem Læringsbarometeret og universitetet egne studiemiljø- og beskæftigelsesundersøgelser.

Under oplæggene og de efterfølgende breakout-sessions blev der flittigt stillet spørgsmål og kommenteret via en padlet, der var oprettet til formålet.

Erfaringer spiller ind i den videre udvikling af netværket
Forud for mødet lå en omfattende forberedelsesproces for den styregruppe, der har ansvaret for den faglige tilrettelæggelse og udvikling af møderne i Learning Analytics Netværket. Styregruppen understøttes af Akkrediteringsinstitutionen og består af medlemmer af netværket og repræsenterer forskellige indfaldsvinkler til arbejdet med data i den videregående uddannelsessektor.

Undervejs blev mødet både udskudt fra foråret og ændrede sig fra at skulle afholdes fysisk i Odense over et hybridformat, hvor der både var mulighed for fysisk og virtuel deltagelse, før beslutningen om et fuldt ud virtuelt netværksmøde. I alle faser af planlægningen har lagt et stort stykke arbejde i at tilpasse dagsordenen til de skiftende omstændigheder.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra mødet og den aktive deltagelse under mødet har styregruppen kunnet høste værdifulde erfaringer med det virtuelle format, der kommer til at spille ind i den videre udvikling af kommende aktiviteter i Learning Analytics Netværket.