Åbent for input til inspirationskatalog om styrket interessentinddragelse

Omdrejningspunktet for det igangværende EU-projekt ’Effective involvement of stakeholders in external quality assurance activites’ (ESQA) er at identificere best practices for en god dialog mellem kvalitetssikringsorganisationer og en bred vifte af eksterne interessenter fra uddannelsesinstitutioner og studerende til arbejdsmarkedets parter. Målet er styrke interessentinddragelsen på tværs af det brede europæiske videregående uddannelsesområde.

Det har nu mundet ud i et udkast til inspirationskatalog, der er udarbejdet af to uafhængige internationale eksperter i projektets konsortium. De har siden i maj sidste år deltaget i en række aktiviteter og løbende modtaget feedback fra projektets parter. Udkastet kan læses her:

Guide for effective stakeholders’ involvement in QA

Frem til den 7. september er det muligt at kommentere udkastet og give sine input via denne survey, der gennemføres af The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) og tager 20 – 30 minutter at besvare.

Eksempler på god praksis indrammet af 10 temaer
Inspirationskataloget omfatter 10 temaer af betydning for vellykket involvering af ledelse, undervisere, studerende og øvrige interessenter i den eksterne kvalitetssikring af videregående uddannelser. Under hvert tema er der en eller flere centrale anbefalinger, der understøttes af en række retningslinjer til, hvordan anbefalingen eller anbefalingerne kan realiseres.

Både anbefalinger og retningslinjer tager form som eksempler på god praksis. Det giver de nationale kvalitetssikringsorganisationer mulighed for at lade sig inspirere af temaer og kombinere relevante anbefalinger og retningslinjer inden for deres eget lands kontekst.

Besvarelserne fra den åbne survey indgår i den videre udvikling af inspirationskataloget, før det tages op på en europæisk ministerrådskonference senere på året.

Har du spørgsmål til inspirationskataloget eller ESQA-projektet og Akkrediteringsinstitutionens deltagelse heri, så kontakt:

Steffen Westergård Andersen

Steffen Westergård Andersen

Områdechef, Kvalitetssikring og –udvikling - med særligt ansvar for universiteter og kunstneriske uddannelsesinstitutioner