Fokus på fremtidens standarder blandt europæiske kvalitetssikringsorganisationer

I en verden, der dag for dag bindes tættere sammen af globalisering, er mulighederne for at uddanne sig på tværs af grænser mere tilgængelig nu end nogensinde før. Det åbner ikke bare for muligheder, men rejser også problemstillinger. For hvordan kan man sikre, at uddannelsers kvalitet er den samme på tværs af lande og verdensdele, og hvilke udfordringer kæmper andre kvalitetssikringsnetværk med?

Formand Douglas Blackstock byder velkommen til ENQA’s årlige generalforsamling.

De spørgsmål vokser sig stadig mere relevante, og derfor var globalt samarbejde om kvalitetssikring også blandt de centrale temaer ved årets generalforsamling i den europæiske sammenslutning af kvalitetssikringsorganisationer (ENQA).

Generalforsamlingen, der samlede omkring 100 organisationer inden for kvalitetssikring, blev skudt i gang den 27. oktober på Karolinska Instituttet i Stockholm og varede to dage med oplæg og break-out sessions. I løbet af generalforsamlingen var der også valg til ENQA’s bestyrelse, næstformandsposten og formandsposten, hvor den siddende formand siden 2021, Douglas Blackstock, blev genvalgt til endnu en 3-årig periode.

Globale perspektiver på kvalitetssikring 

Globale perspektiver på kvalitetssikring var et centralt tema ved ENQA’s generalforsamling. Mødet i Stockholm zoomede ind på udfordringen med kvalitetssikring af transnationale videregående uddannelser. Her blev det diskuteret, hvilke muligheder der er for kvalitetssikring af transnationale uddannelser, så de kvalitetssikres efter samme standarder som uddannelserne i hjemlandet.

Akkrediteringsnetværk fra øvrige dele af verden var også invitereret til at holde et oplæg. Med afsæt i deres oplæg blev muligheder og udfordringer ved samordning af kvalitetssikring i alle verdensdele og ENQA’s rolle i dette samarbejde diskuteret.

ENQA havde også inviteret den australske kvalitetssikringsorganisation TEQSA til at holde oplæg om deres arbejde med at begrænse eksamenssnyd. Mediehistorier om omfattende snyd med skriftlige opgaver skabte for år siden skandale i Australien. Det har medført en lovgivning, der forbyder annoncer for betalt hjælp til studerende, samt bøde- og fængselstraf til personer, som medvirker til eksamenssnyd.

Helen Gniel, områdechef i TEQSA, fortæller om deres arbejde med at begrænse eksamenssnyd.

TEQSA skal samtidig monitorere for hjemmesider og annoncer, der faciliterer snyd, samt pålægge udbydere at lukke siderne og om nødvendigt retsforfølge dem. Til dette har TEQSA indgået aftaler med internetudbydere, der tilsammen har 98 pct. af internettrafikken, om at blokere hjemmesider og annoncer med tilbud om eksamenssnyd. Derudover skal de også rådgive uddannelsesinstitutioner og studerende mod snyd.

Revision af ESG’erne på vej 

På generalforsamlingens anden dag var de fælles europæiske standarder for både intern og ekstern kvalitetssikring omdrejningspunkt for flere break-out-sessions. Standarderne, der ofte omtales som ESG’erne er et resultat af Bologna-processen og blev formuleret i 2005 og revideret i 2015.

ENQA vil drøfte, om der er behov for en revision af ESG’erne med de andre interessenter i Bologna-processen. Baggrunden for drøftelsen er, om ESG’erne i tilstrækkelig grad afspejler de seneste års udvikling inden for videregående uddannelse.

I den forbindelse står ENQA i spidsen for QA-FIT-projektet, der skal indhente vurderinger fra alle aktører i sektoren og skabe debat om emnet frem mod et ministermøde i 2024. Her skal ENQA fremlægge et oplæg til drøftelse blandt repræsentanter for ministrene fra de knap 50 lande, der indgår i Bologna-processen.

QA-FIT-projektet skal indkredse, hvad der skal til for at ESG’erne fortsat kan udgøre en fast fælles referenceramme for kvalitetssikring af de videregående uddannelser inden for Europa.