Dobbeltudgivelse sætter fokus på uddannelseskvalitet i udflytningens tegn

Hvilke kvalitetsperspektiver knytter der sig til at udvikle og drive videregående uddannelser uden for de store byer og geografisk adskilt fra hovedcampus? Det spørgsmål tager Danmarks Akkrediteringsinstitution op med den samtidige udgivelse af Årsmagasin 2022 og en tematisk erfaringsopsamling.

Tilsammen giver de to publikationer et bredt blik på udfordringer og styrkepositioner af betydning for uddannelseskvaliteten og kvalitetssikringsarbejdet på decentrale udbud. Et emne, der ifølge direktør Anette Dørge har fået fornyet relevans i kølvandet på den brede politiske aftale om at ændre balancen mellem uddannelsespladser de fire største byer og resten af landet:

”Det er ikke placeringen af den enkelte uddannelse, som er interessant for os. Tværtimod er vi i Akkrediteringsinstitutionen optagede af at indsamle og dele viden, der kan understøtte landets uddannelsesinstitutioner i at udbyde gode uddannelser uanset placering og størrelse. Fra akkrediteringssammenhænge ved vi dog, at der er nogle særlige kvalitetsspørgsmål, der knytter sig til det at være et decentralt udbudssted. Det drejer sig blandt andet om at sikre et fagligt miljø med den nødvendige bredde og dybde i videngrundlaget.”

Hun tilføjer, at de spørgsmål og emner, der særligt rejses i den tematiske erfaringsopsamling, derfor skal ses som et oplæg til videndeling og inspiration for videregående uddannelsesinstitutioner, der enten allerede har eller står overfor at skulle oprette nye decentrale udbud.

Veje til kvalitet på decentrale udbudssteder
Den tematiske opsamling indsamler og formidler erfaringer fra campuschefer, uddannelsesledere og undervisere på en bred vifte af landets decentrale udbudssteder. Dermed giver publikationen et praksisnært blik på, hvilke udfordringer og styrkepositioner de oplever i hverdagen. Det sker via fire temaer, der indkredser forskellige kvalitetsperspektiver og initiativer.

Publikationen rundes af med et perspektiverende interview og en skotsk case. Hovedfokus er her på hvordan hybride studie- og læringsmiljøer kan understøtte decentrale udbud, men der trækkes også tråde til de øvrige temaer.

Spørgsmål til publikationen rettes til projektleder og specialkonsulent Sanne de Fine Licht Raith på [email protected] eller 7231 8826.

Kvalitet i fremtidens uddannelseslandskab
Årsmagasin 2022 løfter spørgsmålet om kvalitet på decentrale uddannelsesudbud op i et helikopterperspektiv og belyser det fra forskellige vinkler med afsæt i udmøntningen af den politiske aftale om bedre og flere uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Det sker via interviews med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, de studerende og arbejdsmarkedet.

Anden del af magasinet zoomer ind på erfaringerne med institutionsakkreditering af kunstneriske uddannelsesinstitutioner i et interview med rektorerne fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium. Dertil kommer læseren med ind i maskinrummet får et overblik over årets gang og aktiviteter i Akkrediteringsinstitutionen.

Spørgsmål til årsmagasinet rettes til kommunikationsansvarlig og specialkonsulent Sofie Gry Laursen på [email protected] eller 7231 8803. Her kan trykte eksemplarer af begge publikationer også rekvireres.

Temamøde på tegnebrættet til foråret
I forlængelse af dobbeltudgivelsen planlægger Akkrediteringsinstitutionen en temadag om udflytning og uddannelseskvalitet til foråret. På dagen vil centrale temaer og pointer fra publikationerne blive udfoldet via forskellige oplæg og en paneldebat.

Vi afholder temamødet på Østre Skole i Holbæk, hvor der sidst på eftermiddagen også vil være mulighed for at erfaringsudveksle med de øvrige deltagere. Mere information følger i det nye år.