Akkreditering forklaret på under to minutter i nye film

Hvordan er det danske akkrediteringssystem skruet sammen, og hvad laver vi egentlig i Danmarks Akkrediteringsinstitution?

Det er afsættet for to nye animationsfilm, der giver et kort og præcist billede af Danmarks Akkrediteringsinstitution og akkrediteringsprocessen anno 2023. Dermed henvender de sig bredt til den videregående uddannelsessektor og dens interessenter.

Filmene er hver især af under to minutters varighed og binder blandt andet sløjfe på en værdiproces, der sidste år førte til en revidering af Akkrediteringsinstitutionens værdier. Det sker i den ene film, mens den anden film tager afsæt i konceptet for institutionsakkreditering i anden runde. På billedsiden afspejler filmene Akkrediteringsinstitutionens visuelle identitet, der siden 2020 er blevet indarbejdet på tværs af publikationer og hjemmeside mm.

Hvem er Danmarks Akkrediteringsinstitution?
Den ene film opsummerer fortællingen om Akkrediteringsinstitutionen. Her får du svar på, hvad vi er sat i verden for, og hvilke værdier der driver vores opgaveløsning. Filmen giver en overordnet introduktion til kerneopgaven med akkreditering og berører vores øvrige opgaver samt relationen til andre aktører i det videregående uddannelseslandskab. Se filmen her:

Hvad er akkreditering?
Den anden film går tæt på hele processen fra nedsættelse af et akkrediteringspanel til Akkrediteringsrådets afgørelse. Dermed giver den et indblik i, hvordan en institutionsakkreditering forløber, og hvem den involverer hvordan og hvornår. Filmen kommer også omkring, hvad det overordnede formål med akkreditering er, og hvad der er i fokus for panelets vurdering af den videregående uddannelsesinstitutions kvalitetssikringsarbejde. Se filmen her:

Spørgsmål vedrørende de to animationsfilm kan rettes til:

Sofie Gry Laursen

Sofie Gry Laursen

Kommunikationsansvarlig