Kom med til temamøde om uddannelseskvalitet på decentrale udbud i marts

Hvad skal der til for at opbygge bæredygtige decentrale videregående uddannelsesudbud med studiemiljøer, der kan tiltrække nok studerende og understøtte deres læring og trivsel? Det er afsættet for et temamøde, som Danmarks Akkrediteringsinstitution er vært for den 21. marts 2023 i Holbæk.

Fra praksiserfaringer til de brede penselstrøg
På dagen vil der både være oplæg, paneldrøftelser og mulighed for at byde ind med perspektiver fra salen. Det sker med afsæt i to overordnede temaer:

  • Tæt på studie- og læringsmiljøerne
  • Rekruttering af studerende og lokal forankring

Under det første tema vil oplægsholder og paneldeltagere stille skarpt på studie- og læringsmiljøets betydning for de studerendes faglige og sociale tilknytning til de ofte mindre udbud, der er placeret væk fra uddannelsesinstitutionens hovedcampus. Undervejs vil emner som de studerendes kontakt til underviseren og videngrundlaget såvel som potentialer og faldgruber i forhold til hybride læringsformer blandt andet blive berørt. Murstenstankegangen vil blive udfordret, og de vil også komme omkring forebyggelse af frafald, og hvordan man ikke bare kan favne forskelligheder i en lille gruppe af studerende, men også vende det til en styrke.

Det andet tema løfter dagens overordnede tematikker op i et helikopterperspektiv. Her vil oplægsholder og paneldeltagere gå tæt på betydningen af at have gode videregående uddannelsesmuligheder lokalt. Her vil der blive fokuseret på, hvad det er for nogle studerende, der søger mod decentrale udbud, og hvordan der kan tiltrækkes nok nye studerende trods faldende ungdomsårgange og storbyernes tiltrækningskraft. Der vil også være fokus på samarbejdet mellem de decentrale udbud og det lokale erhvervsliv såvel som kommunernes rolle i forhold til at sikre, at nye udbud kan slå rod.

Tilmelding
Temamødet er åbent for alle med interesse for kvalitet på decentrale, mindre udbud. Tilmelding skal ske senest tirsdag den 7. marts via tilmeldingssiden. Her vil der også være et program for mødet, der løbende opdateres.

Tid og sted
Temamødet finder sted tirsdag den 21. marts 2023 klokken 12:30 til 15:30 på Østre Skole, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk. Dørene åbner klokken 12, hvor der vil være mulighed for at få en sandwich og finde sig godt til rette før programmet starter. Derudover vil der være forfriskninger og mulighed for at vende indsigter fra dagen efter mødets afslutning.

Temamødet ligger i forlængelse af udgivelsen af den tematiske opsamling på kvalitetsperspektiver og initiativer på uddannelsesudbud uden for de fire største byer, som Akkrediteringsinstitutionen udgav i december 2022 samtidig med et årsmagasin, der zoomede ind på debatten om udflytning af videregående uddannelser.

Læs mere om de to publikationer

Spørgsmål om temamødet kan rettes til:

Sanne de Fine Licht Raith

Sanne de Fine Licht Raith

Specialkonsulent

Sofie Gry Laursen

Sofie Gry Laursen

Kommunikationsansvarlig