Danmarks Akkrediteringsinstitution fylder rundt

Den 1. juli 2023 markerer tiåret for Danmarks Akkrediteringsinstitution. Dermed er der nu gået ti år siden dagen, hvor en ny akkrediteringslov trådte i kraft.

Med loven blev opgaven med akkreditering af alle videregående uddannelser og institutioner samlet under et tag. Samtidig lød startskuddet til en gradvis overgang fra at se på kvalitet og relevans af hver enkelt uddannelse til institutionernes samlede arbejde med at sikre og udvikle gode uddannelser.

Hvad er der så sket siden? Ikke så lidt endda. Med en internationalt anerkendt metode som solidt fundament og dialoger med sektoren har vi løbende udviklet vores processer, så de skaber mest muligt værdi – og der er konsistens på tværs af akkrediteringer. Nogle eksempler på det er:

Kvalitetsløft på tværs af sektoren
Med loven fra 2013 rykkede ansvaret uddannelsernes kvalitet ind på ledelsesgangene på de videregående uddannelsesinstitutioner. Godt inde i anden runde af institutionsakkreditering kan vi konstatere, at de har taget det ansvar på sig og dermed indfriet en af lovens centrale intentioner. Fra universiteter til maskinmesterskoler har vi set gode eksempler på kvalitetssikringssystemer, der er skræddersyet til den enkelte institution og forankret ude i de faglige miljøer. Arbejdet med at udvikle kvaliteten af de enkelte uddannelser og følge op på eventuelle udfordringer er dermed styrket, og bliver løftet lokalt i fællesskab mellem undervisere, ledelse og ansatte. De studerende har også fået en tydeligere rolle i arbejdet med at udvikle uddannelsernes kvalitet.

Viden om uddannelseskvalitet bragt i spil på nye måder
Akkrediteringsopgaven går hånd i hånd med opgaven med at indsamle og formidle viden om uddannelseskvalitet bredt i sektoren. Det har vi først og fremmest gjort gennem udgivelsen af tværgående analyser, der bidrager med kvalitetsperspektiver på aktuelle temaer. Vi har fx set på tilrettelæggelse af undervisning til stadig større og mere diverse grupper af studerende, micro-credentials som en vej til at styrke livslang læring, måder at sikre kvalitet på mindre uddannelsesudbud uden for de store byer samt snitflader mellem køn og uddannelseskvalitet. Fælles for dem alle er, at inddrager erfaringer fra ind- og udland med en intention om at inspirere til udvikling i institutionernes kvalitetsarbejde.

Facilitering af netværk og ambitioner for studenterinvolvering
Akkreditering kan koges ned til at handle om at sikre gode uddannelser for de studerende. Med etableringen af STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd i 2014 har vi skabt et unikt forum for dialog om kvalitet på tværs af et stort udsnit af landets studenterorganisationer. Fra STAR udspringer også idéerne til flere tiltag til at involvere de studerende i vores processer fra ambitioner for studenterinvolvering til kaffevogne før institutionsbesøg. Foruden STAR har vi taget initiativ til et åbent netværk for interesserede i, hvordan learning analytics kan bruges til at understøtte de studerendes læring.

Dyk ned i vores historie i oversigten her, der samler nogle nedslag fra vores første årti:

Klik på billedet for at se det i større størrelse eller download som PDF.