Fra AI til DAI – Danmarks Akkrediteringsinstitution får ny forkortelse

Kunstig intelligens er på kort tid rykket ind på de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er en udvikling, som kommer til at påvirke institutionernes arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten af deres uddannelser, og som vi i Danmarks Akkrediteringsinstitution derfor følger tæt. Samtidig er der en stigende tendens til, at AI har taget over for KI som den foretrukne forkortelse for netop kunstig intelligens.

For at undgå misforståelser og sikre klar kommunikation har vi derfor valgt at ændre forkortelsen for Danmarks Akkrediteringsinstitution fra AI til DAI.

Ændringen træder i kraft med det samme, og den nye forkortelse vil blive brugt i alle fremtidige interne og eksterne dokumenter som fx notater, akkrediteringsrapporter og breve. Det vil dog stadig være muligt at støde på den tidligere forkortelse i ældre dokumenter, der som udgangspunkt ikke rettes. Dog vil forkortelsen blive opdateret til den nye i dokumenter, der bruges løbende. Et eksempel herpå er vejledninger om akkreditering og øvrige vurderingstyper.