Veltilrettelagt første besøg på Københavns Universitet gav akkrediteringspanelet et godt indblik i kvalitetssikringssystemet

I begyndelsen af maj besøgte akkrediteringspanelet Københavns Universitet sammen med konsulenter fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Besøget strakte sig over to dage og var det første af to i forbindelse med den igangværende institutionsakkreditering af universitet, der er Danmarks største videregående uddannelsesinstitution målt på studerende. Besøget, som er et første kig ind i kvalitetssystemet på baggrund af det skriftlige materiale modtaget i foråret, gav panelet et godt indblik i KU’s kvalitetsarbejde, hvilket de fik gennem interviews med forskellige ledelseslag, studerende, undervisere og aftagere.

Besøget begyndte torsdag den 2. maj på Søndre Campus med et interview med rektor Henrik C. Wegener, prorektor for uddannelse Kristian Cedervall Lauta, Vicedirektør for Uddannelse Rie Snekkerup samt bestyrelsesformand Merete Eldrup. Panelet var blandt andet interesseret i, hvordan kvalitetssikringsarbejdet er forankret på KU’s forskellige ledelsesniveauer, herunder snitfladen mellem fælles retningslinjer for kvalitetssikring og fakulteternes arbejde med at udmønte lokale procedurer. Efter interviewet med den øverste ledelse, var der lagt en meet n´ greet ind i besøgsprogrammet. Meet n’ greet foregik ved, at KU havde placeret cafe-borde, hvor panelmedlemmer frit kunne gå fra bord til bord og tale med de forskellige interviewgrupper, hvilket førte til gode, uformelle dialoger mellem panelmedlemmerne og repræsentanterne fra KU. På denne måde fik panelet mulighed for at præsentere sig selv og møde mange af de repræsentanter fra KU, de skulle interviewe under besøget, hvilket lagde kimen til nogle udbytterige interviews.

På besøgets første dag holdte KU også oplæg om deres forskningstypologi og forskningsmatrix. Panelet blev på denne måde præsenteret for KU’s strategiske arbejde med forskningsintegration, som er et centralt tema på institutionen. Panelet fortsatte derefter med at interviewe studerende, der sad i råd og nævn, og studienævnsforpersoner samt studieledere. I denne sammenhæng var panelet bl.a. interesseret i, hvordan de studerende inddrages i kvalitetssikringsarbejdet, og hvordan studienævnsforpersoner og studieledere arbejder med uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer med eksterne eksperter. Imellem de to interviews var der også afsat tid til en rundvisning, hvor to af de studerende, der blev interviewet, viste panelet rundt på Søndre Campus.  Dagen sluttede af med et interview med aftagere, hvorefter panelet samlede op på dagens indtryk.

Næste dag besøgte panelet Universitetsfirkanten i Indre By, hvor panelet interviewede dekaner, prodekaner for uddannelse og institut- og viceinstitutledere. Institut- og viceinstitutledere gav panelet indblik i, hvordan de arbejder med forskningsbasering i praksis og med pædagogisk/didaktisk kompetenceudvikling. Panelet spurgte prodekanerne ind til, hvordan de arbejder med følge op på uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer, hvorefter de interviewede dekanerne. Her var de bl.a. interesserede i, hvordan dekanerne drøfter kvalitet og relevans med den øverste ledelse gennem en årlig dialog med rektor.

Besøget blev rundet af med et afsluttende møde, hvor panelforpersonen kvitterede for et godt og veltilrettelagt besøg samt nogle spændende og udbytterige interviews. Herefter fik ledelsen en foreløbig tilbagemelding på besøget. Afslutningsvis var der dialog, om hvilke områder, der kunne være interessante at se nærmere på i audit trails, når panelet vender tilbage í forbindelse med andet besøg til september.

Se besøgsprogram