Første besøg på SIMAC gav panelet gode indsigter i kvalitetssikringsarbejdet

I slutningen af april lagde akkrediteringspanelet vejen forbi Svendborg Havn for at besøge SIMAC i forbindelse med anden runde af institutionsakkreditering. Besøget strakte sig over halvanden dag, og var det første af to, hvor panelet kommer ind i maskinrummet af SIMACs kvalitetssikringsarbejde. Under besøget talte panelet med forskellige repræsentanter fra SIMAC om organiseringen af og systematikken i kvalitetssikringsarbejdet på baggrund af den første skriftlige dokumentation, som SIMAC afleverede i foråret.

Besøget blev indledt med en meet and greet, hvor panelet præsenterede sig. Herefter fik panelet en rundvisning i SIMACs nye bygning og hørte om SIMACs tilgang til de studerendes læringsmiljø i blandt andet værkstederne.  Efterfølgende interviewede panelet SIMACs ledelse. Gennem interviewet fik panelet indsigt i ledelsens overvejelser bag kvalitetssikringssystemet og dets organisering.

Panelet ved rundvisning på SIMAC og i mødelokalet Atlanterhavet med udsigt over Svendborg Havn

Panelet interviewede også studerende, der sidder i råd og nævn, samt undervisere. Studerende blev spurgt ind til deres erfaringer med at deltage i SIMACs råd og nævn, da panelet var interesseret i, hvordan de inddrages i kvalitetssikringsarbejdet. Panelet interviewede undervisere med henblik på at få viden om, hvordan de bruger kvalitetssystemet i deres dagligdag. Her spurgte panelet blandt andet ind til, hvordan de arbejder med undervisningsevalueringer.

Besøget blev rundet af med et afsluttende møde med ledelsen, hvor panelet stillede de sidste spørgsmål og panelets forperson gav en foreløbig tilbagemelding på panelets indtryk af den overordnede systematik i SIMACs kvalitetssikringsarbejde. Tilbagemeldingen skabte grundlag for en afsluttende dialog om panelets valg af audit trails, som bliver udgangspunktet for andet besøg i september

Efter andet besøg vil den endelige akkrediteringsrapport blive udarbejdet, og det er på denne baggrund, at Akkrediteringsrådet skal træffe sin afgørelse i februar 2025.

Se infosiden for mere information om institutionsakkrediteringen af SIMAC