Gode dialoger og rundvisning under første besøg på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Over to dage den 22. og 23. september var det udpegede akkrediteringspanel på det første af to planlagte besøg på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Under besøget mødtes panelet med ledelsen, faggruppeledere og fagkoordinatorer, undervisere, studerende og aftagere. Det gav anledning til gode dialoger, der udfoldede og uddybede den indsigt i musikkonservatoriets kvalitetsarbejde, som panelet havde fået via den selvevalueringsrapport, der blev indsendt i foråret og markerede starten på institutionsakkrediteringen.

Besøget blev indledt onsdag morgen med en præsentation af kvalitetssikringssystemet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium under et møde med den samlede ledelse. Herefter mødte akkrediteringspanelet en gruppe af faggruppeledere og fagkoordinatorer efterfulgt af et møde med studerende, der bl.a. er medlemmer af studienævnet. Besøgets første dag bød også på et møde med medlemmer af konservatoriets aftagerpanel og en rundvisning i det ombyggede Radiohus på Frederiksberg. Her viste de studerende koncertsal, lydstudier og undervisnings- samt øvelokaler frem, hvor panelet blandt andet blev introduceret for konservatoriets 3D-lydsystem.

Dagen efter bød på et møde med en gruppe af både fastansatte undervisere og timelærere, før akkrediteringspanelet rundede besøget af ved et møde med den samlede ledelse. På tværs besøgets møder, der alle fandt sted i Danmarks Radios tidligere bestyrelseslokale, havde der været en engageret dialog mellem panelet og de forskellige repræsentanter for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Herigennem havde panelet blandt andet fået et styrket indblik i samspillet mellem kvalitetsarbejdet i faggrupperne og de forskellige elementer i kvalitetssikringssystemet, som ledelsen er ansvarlig for. I den forbindelse havde panelet særligt interesseret sig for flowet af information mellem de forskellige organisationslag og sikringen af uddannelsernes videngrundlag.

På baggrund af besøget har akkrediteringspanelet nu udvalgt to audit trails, der vil være i fokus ved det andet besøg på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i midten af november. Herefter udarbejdes den akkrediteringsrapport, som vil danne beslutningsgrundlag, når Akkrediteringsrådet forventes at træffe afgørelse om institutionsakkreditering af musikkonservatoriet i marts 2022.

Se programmet for første besøg på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og følg akkrediteringsprocessen her