Programmet er klar til temamøde om uddannelseskvalitet på decentrale uddannelsesudbud

Den 21. marts 2023 byder Akkrediteringsinstitutionen velkommen til Østre Skole i Holbæk og slår dørene op til en eftermiddag med fokus på veje til kvalitet på decentrale uddannelsesudbud.

På dagen vil Politikens uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang styre ordet og føre publikum sikkert igennem et tætpakket program, der byder på to runder med et oplæg efterfulgt af en paneldebat. Undervejs inviterer han publikum til at byde ind med spørgsmål og perspektiver fra salen. Dermed er der lagt op til en dag, hvor der både vil blive delt gode eksempler og være mulighed for at drøfte de udfordringer, der kan være forbundet med at have de ofte mindre uddannelsessteder uden for landets største byer.

Tæt på de små studiemiljøer – hvilke styrker og udfordringer kan der være?
I den første runde lægger Bella Marckmann, der er chefkonsulent hos EVA – Danmarks Evalueringsinstitut, ud med at præsentere centrale pointer om studiemiljøet på de videregående uddannelser. Med afsæt i nyere rapporter vil hun komme omkring, hvad studiemiljøet og dets størrelse betyder for de studerendes læringsudbytte, trivsel og fastholdelse.

Oplægget følges op af en debatrunde, hvor et panel står klar til at bringe egne erfaringer og perspektiver i spil. Panelet består af:

  • Anne Bondesen, uddannelsesleder ved Sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk, Professionshøjskolen Absalon
  • Bjarke Lindsø Andersen, forsker (ph.d.) ved Center for Skole og Læring – Roskilde, Professionshøjskolen Absalon
  • Emil Erichsen, leder ved HUSC i Holbæk
  • Jonatan Korsbek Yde, campuschef ved Dania GAMES i Grenaa

De vil komme omkring, hvad der skal til for at opbygge og vedligeholde gode studie- og læringsmiljøer lokalt. Herunder vil de stille skarpt på, hvad sammensætningen af studerende betyder, og hvordan man kan anvende hybride undervisningsformer. De vil også komme ind på relationen mellem undervisere og de studerende såvel som de studerendes kontakt til uddannelsernes videngrundlag.

Imellem oplægget og paneldebatten vil to lokale studerende byde ind med deres oplevelse af, hvad det vil sige at studere på et forholdsvis nyetableret lokalt uddannelsesudbud.

Hvordan bryder man med storbyernes tiltrækningskraft og forankrer uddannelser lokalt?
Det spørgsmål er afsættet for anden runde, hvor der vil blive malet med de mere brede penselstrøg. Her vil journalist og forfatter Lars Olsen først sætte fokus på betydningen af at lokale uddannelsesmuligheder rundt i landet uden for de store traditionelle uddannelsesbyer. Herunder vil han blandt andet komme omkring, hvad uddannelse betyder for den sociale og geografiske lighed i Danmark.

Efter oplægget er der igen lagt op til debat med et nyt panel bestående af:

  • Birgitte Sloth, campuschef og professor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet i Slagelse
  • Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune
  • Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør i Kalundborg Kommune og næstformand for Knowledge Hub Zealands bestyrelse
  • Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv

De vil drøfte spørgsmål som, hvor meget de videregående uddannelser kan blive spredt ud uden at gå på kompromis med kvaliteten. De vil også komme ind på, hvordan man kan bryde tendensen til, at de studerende ofte søger mod de større byer og i stedet trække studerende til de decentrale uddannelser. Med inddragelse af erfaringer fra blandt andet Slagelse, Holbæk og Kalundborg vil de også komme omkring, hvilken rolle kommunerne såvel som de lokale virksomheder spiller i forhold til at sikre udbuddets bæredygtighed på den lange bane.

Få pladser tilbage til temamødet
Temamødet er åbent for alle med interesse for kvalitet på decentrale, mindre udbud og ligger i forlængelse af Akkrediteringsinstitutionens dobbeltudgivelse om uddannelseskvalitet i udflytningens tegn fra december 2022. Deltagelse er gratis.

Efter temamødet vil der blive sendt en reportage og opfølgning fra dagen ud via Akkrediteringsinstitutionens nyhedsbrev

Abonnér på nyhedsbrev

 

Tid og sted
Temamødet afholdes tirsdag den 21. marts 2023 fra klokken 12:30 – 15:30 i Kantinen på Østre Skole, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk. Dørene åbner klokken 12, hvor der vil være mulighed for at få en sandwich og finde sig godt til rette før programmet starter. Derudover vil der være forfriskninger og mulighed for at vende indsigter fra dagen efter mødets afslutning.

Spørgsmål vedr. temamødet kan rettes til:

Sanne de Fine Licht Raith

Sanne de Fine Licht Raith

Specialkonsulent

Sofie Gry Laursen

Sofie Gry Laursen

Kommunikationsansvarlig