– SIMAC


Panelet

Forperson Mette Mo Jakobsen, ph.d. maskiningeniør, prodekan for uddannelse, Høgskolen i Østfold, Fakultet for informationsteknologi, ingeniørfag og økonomi og tilknyttet Universitetet i Agder, Institut for Ingeniørvidenskab som professor i produktudvikling og projektbaseret læring. Tidligere seniorrådgiver ved Universitets- og Høgskolerådet, førsteamanuensis ved NTNU og erfaring som dekan og studieleder ved to høgskoler, som siden er fusioneret til OsloMet. Som prodekan arbejder Mette med et strategisk fokus på undervisning og læring samt uddannelseskvalitet. Hun er også ansvarlig for samarbejdet mellem høgskole og erhverv/samfund, for internationalisering og livslang læring. Mette har deltaget i evalueringer af både uddannelse og institutioner på NOKUT og UKÄ, Universitetskanslersämbetet. Hun har også været forperson for et nationalt udvalg for Kunnskapsdepartementet, som har udarbejdet forskrift og nationale retningslinjer for den norske ingeniøruddannelse.

Fredrik Olindersson, Afdelingschef for og lektor ved maritime studier ved institut for Mekanik og Maritime Videnskaber, Chalmers. Tidligere vice-afdelingsleder for samme afdeling, hvor han arbejdede med uddannelsesstrategi. Han er uddannet civilingeniør 1996, Cand.scient i Shipping and Logistics 2005 og søkaptajn 2006 fra Chalmers. Fredrik Olindersson har været lektor ved Chalmers siden 2007.  Han underviser i sømandsskab og skibs-manøvrering. Han har deltaget i NOKUT-evalueringer af maritime uddannelser i Norge.

Andreas Sundby Nielsen, Afdelingschef, Amagerværket (HOFOR). Tidligere sektionsleder hos Amagerværket og tidligere konsulent hos Rambøll Boilers, hvor han har arbejdet med energiløsninger. Andreas Sundby Nielsen er uddannet fra Københavns Maskinmesterskole, hvor han også har været ansat som studievejleder og adjunkt. Han er nu medlem af institutionens uddannelsesudvalg og fungerer desuden som censor. Han har erfaring som panelmedlem ved institutionsakkreditering af Aarhus Maskinmesterskole og den igangværende institutionsakkreditering af MARTEC.

Mette Sanne Hansen, Ph.D fra DTU, Danmarks Tekniske Universitet (strategic simulation). Mette Sanne Hansen er leder for Maritime DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Som leder af Maritime DTU har Mette Sanne Hansen bl.a. ansvar for at styrke samarbejdet mellem Det Blå Danmark og forskning og uddannelse. Mette Sanne Hansen er i gang med en executive MBA i management of technology. Hun er desuden med i styregrupperne for Maritime Research Alliance og Shipping Lab.

Thomas Bechsgaard Lund Christensen, studerer på 6. semester af uddannelsen til maskinmester på Fredericia Maskinmesterskole . Han er medlem af institutionens studieråd og klasserepræsentant. Thomas Bechsgaard Lund Christensen er tidligere befalingsmand i hæren.


Projektleder

Hanne Maria Elsnab

Specialkonsulent

Team

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Mikkel Waterval Vallesholm

Bachelorfuldmægtig


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport:

1. besøg: 23. - 24. april 2024

2. besøg: 18. - 19. september 2024

Høring, rapport: 12. december 2024 - 9. januar 2025

Rådsmøde: 19. feberuar 2025

SIMAC - Svendborg International Maritime Academy

SIMAC - Svendborg International Maritime Academy er en maritim uddannelsesinstitution, der uddanner professionsbachelorer, der både arbejder på land og vand.

SIMAC blev etableret som en selvstændig uddannelsesinstitution i 2001, da Kogtved Søfartsskole, A.P. Møller Maersk værkstedsskole, Svendborg Maskinmesterskole og Svendborg Navigationsskole blev fusioneret. SIMAC var oprindeligt placeret centralt i Svendborg, men er for nyligt flyttet til Svendborg Havn. SIMAC udbyder tre professionsbacheloruddannelser maskinmesteruddannelsen, skibsføreruddannelsen og skibsofficeruddannelsen.

I 2022 var der sammenlagt 840 indskrevne studerende på SIMAC, og i foråret 2024 har institutionen 37 undervisere tilknyttet.

Hjemmeside: SIMAC - Svendborg International Maritime Academy

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk