Job i Akkrediteringsinstitutionen

Som medarbejder i Danmarks Akkrediteringsinstitution bliver du en del af en arbejdsplads, hvor det faglige engagement er højt og arbejdsglæden er i fokus. Videndeling og feedback er centrale elementer i den måde, vi arbejder på. Både tempoet og humøret er højt, og der er gode muligheder for faglig udvikling.

Kerneopgaven er akkreditering. Med inddragelse af data, skriftlig dokumentation og interview gennemfører vi analyser af, hvordan de videregående uddannelsesinstitutioner sikrer kvaliteten af deres uddannelser – og at uddannelserne klæder de studerende på til det arbejdsmarked, der venter dem. Analyserne munder ud i de akkrediteringsrapporter, som Akkrediteringsrådet træffer sine afgørelser på baggrund af. Til hver akkreditering bliver der etableret et team af akkrediteringskonsulenter, og som ny medarbejder kommer du både igennem et grundigt introduktionsforløb og bliver tilknyttet en erfaren mentor.

Foruden akkreditering indsamler og deler vi også både national og international viden om uddannelseskvalitet, akkreditering og kvalitetssikring til den videregående uddannelsessektor og dens interessenter. Det gør vi først og fremmest via et til to vidensprojekter om året med fokus på emner udvalgt i dialog med sektoren. Derudover stiller vi med jævne mellemrum vores viden til rådighed via oplæg og deltager i forskellige internationale netværk og konferencer. Sidst men ikke mindst afholder vi selv faglige arrangementer som fx folkemødedebatter, seminarer og konferencer.

På siderne herunder kan du læse mere om, hvordan det er at arbejde i Akkrediteringsinstitutionen og møde nogle af vores medarbejdere. Du kan også finde aktuelle ledige stillinger eller tilmelde dig vores jobagent, så du får automatisk besked om nye stillingsopslag.