Fortsat registrering i europæisk register for kvalitetssikringsoperatører

I juli afsluttede Akkrediteringsinstitutionen for tredje gang et eksternt review foretaget af The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) med et positivt udfald. Den blåstempling er nu blevet underbygget af bestyrelsen i The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). I forrige uge godkendte registerudvalget nemlig Akkrediteringsinstitutionens ansøgning om fortsat registrering i EQAR for en ny femårig periode.

”Med stor tilfredshed kan jeg konstatere, at vi endnu engang har fået bekræftet, at vores metoder og processer er transparente, solide og velfungerende. Det er en afgørelse, som vi har set frem til, og som sætter et foreløbigt punktum for en god og lærerig proces i forbindelse med først det eksterne ENQA-review og i den efterfølgende dialog med EQAR,” siger direktør i Danmarks Akkrediteringsinstitution, Anette Dørge og fortsætter:

”Den fortsatte registrering i EQAR er ikke alene en anerkendelse af, at vi løfter den vigtige opgave, vi er sat i verden for. Nemlig at bidrage til at sikre og udvikle danske videregående uddannelse af høj kvalitet til gavn for både de studerende, arbejdsmarkedet og samfundet. Registreringen afspejler også, at vi i Akkrediteringsinstitutionen har et klart og tydeligt mandat, og at vi er en professionel og uafhængig akkrediteringsoperatør.”

Forud for forlængelsen af registreringen i EQAR er Danmarks Akkrediteringsinstitution igen blevet målt op mod de 14 standarder i ESG’erne, der vedrører eksterne kvalitetssikringsoperatører. Det er sket på baggrund af den rapport, som et internationalt panel udarbejdede i forbindelse med ENQA-reviewet og en opfølgende dialog med både panelet og Akkrediteringsinstitutionen.

 

Afsæt for videre udvikling
Der går nu omkring fire år, før Danmarks Akkrediteringsinstitution igen skal påbegynde et eksternt review og ansøge om fortsat registrering i EQAR. I den mellemliggende periode vil anbefalingerne fra det internationale panel og bemærkningerne fra EQAR indgå i den løbende udvikling af rammer og processer i Akkrediteringsinstitutionen.

Læs mere om ENQA-reviewprocessen her –  i casesamlingen ’Ekstern kvalitetssikring i Europa – et tværgående blik på de nationale kvalitetssikringssystemer for de videregående uddannelser’ kan du også læse mere om ENQA, EQAR og Bolognaprocessen.