Hovedperson i egen læring – Studentercentreret læring i et dansk og europæisk perspektiv


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

I Danmark er der er en stærk tradition for at sætte de studerende i centrum for undervisningen. Med revisionen af fælles europæiske standarder for kvalitet og kvalitetssikring i de videregående uddannelser (ESG’erne) i 2015, har studentercentreringen fået en mere forankret position i institutionernes interne kvalitetssikring. Studentercentreret læring er nu et krav til de europæiske institutioner. Ikke et tilbud til de studerende, der er kulturelt eller regionalt betinget.

Det stigende fokus på studentercentrering i Europa og herhjemme er afsæt for denne analyserapport. Her ser vi både bagved fokusset og på, hvordan studentercentrering udfolder sig i praksis herhjemme.

Studentercentrering i et dansk perspektiv med europæisk afsæt
Der findes ikke i dag en fælles definition og forståelse af, hvad studentercentreret læring dækker over. Rapporten illustrerer, at læringsformen udmøntes på mange forskellige måder i praksis, ligesom studentercentreringen også omfatter aktiviteter udenfor undervisningen. Det sker via et dansk perspektiv, der omfatter:

  • Fem cases fra fire danske uddannelsesinstitutioner og en skånsk
  • Fem tværgående temaer om studentercentret læring i praksis

Forinden går rapporten tæt på forståelse af studentercentreret læring rundt omkring i Europa via interviews med hovedinteressenterne bag revisionen af ESG’erne efterfulgt af samtaler med Roskilde Universitets rektor Hanne Leth Andersen og Andreas Birch Olsen (fhv. næstformand i Danske Studerendes Fællesråd).

Oplæg til debat om kvalitetsmuligheder og – udfordringer
Danmark er i dag langt fremme, når det kommer til at gøre de studerende til hovedpersoner i egen læring. Det står klar på baggrund af rapportens interviews, cases og tværgående temaer. Disse har ikke desto mindre givet anledning til otte spørgsmål med relevans for koblingen studentercentreret læring og uddannelseskvalitet.

Spørgsmålene er et oplæg til debat om kvalitetsmuligheder og – udfordringer i forbindelse med studentercentreret læring.

Læs rapporten:

Hovedperson i egen læring – Studentercentreret læring i et dansk og europæisk perspektiv

Få rapporten tilsendt eller præsenteret
Vi tager gerne ud og præsenterer rapporten hos institutioner, organisationer og andre med interesse for feltet. Har et oplæg interesse, så kontakt Henrik Pedersen, områdechef for rådsbetjening og analyse. Du har også mulighed for at få et eller flere eksemplarer af analysen tilsendt ved at sende en mail til kommunikationsansvarlig Daniel Sebastian Larsen.