Nyheder

Akkreditering forklaret på under to minutter i nye film

Hvordan er det danske akkrediteringssystem skruet sammen, og hvad laver vi egentlig i Danmarks Akkrediteringsinstitution? Det er afsættet for to nye animationsfilm, der giver et kort og præcist billede af Danmarks Akkrediteringsinstitution og akkrediteringsprocessen anno 2023. Dermed henvender de sig bredt til den videregående uddannelsessektor og dens interessenter.

Første besøg på Aarhus Maskinmesterskole bød på god og engageret dialog 

I begyndelsen af november besøgte akkrediteringspanelet sammen med et hold af akkrediteringskonsulenter Aarhus Maskinmesterskole (AAMS). Besøget var det første af to, hvor AAMS skal institutionsakkrediteres i anden runde. I løbet af de to dage som besøget foregik over, fik panelet gennem en række interviews med studerende, ledelse, bestyrelse og undervisere belyst maskinmesterskolens kvalitetssikringssystem.