Nyheder

Årsmagasin 2023 zoomer ind på udviklingsspor i kvalitetssikringen af de videregående uddannelser

Tilbageblik og fremsyn. Sådan lyder titlen på Årsmagasin 2023, der udkommer i dag. Magasinet tager afsæt i et spørgsmål om, hvad overgangen til institutionsakkreditering, der blev sat i gang for ti år siden, har betydet for de videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten af deres uddannelser. Vi ser også nærmere på, hvilken udvikling der er sket fra første til anden runde af institutionsakkreditering, hvilke udviklingspotentialer der er for fremtidens akkrediteringer og ser tilbage på årets gang i Akkrediteringsinstitutionen.

Ny publikation afdækker evalueringstræthed på de videregående uddannelser og peger på løsningsspor

Studerende på landets videregående uddannelser bliver mødt af stadig flere evalueringer. Denne oplevelse af et stigende evalueringstryk sætter studerende, undervisere, ansatte og ledelse fra flere institutioner ord på i en ny publikation fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Men hvor kommer dette evalueringstryk fra, hvilken rolle spiller det i forhold til en udbredt tendens til lave svarprocenter ved evalueringerne, og står udbyttet overhovedet mål med indsatsen? Det er nogle af de centrale spørgsmål, som publikationen tager op.

STAR-møde i praktikkens tegn

Hvordan kvalitetssikrer vi praktikken? Sådan lød overskriften for hovedtemaet ved efterårets møde i STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd. Mødet, der også bød på koblinger til Akkrediteringsinstitutionens vidensaktiviteter, fandt sted midt i oktober, hvor repræsentanter fra ti forskellige landsdækkende studenterorganisationer var samlet på Copenhagen Business School.

Nordisk erfaringsudveksling om fleksibilitet og effekt af ekstern kvalitetssikring

Impact og fit for purpose. Det var de to overordnede temaer, der dannede rammen, da Danmarks Akkrediteringsinstitution i september bød sine nordiske kolleager velkommen på Østre Skole. Anledningen var den årlige NOQA konference, der samler repræsentanter fra nationale kvalitetssikringsorganisationer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island

Danmarks Akkrediteringsinstitution fylder rundt

Den 1. juli 2023 markerer tiåret for Danmarks Akkrediteringsinstitution, da en ny akkrediteringslov trådte i kraft. Hvad er der så sket siden? Ikke så lidt endda. Med en internationalt anerkendt metode som solidt fundament og dialoger med sektoren har vi løbende udviklet vores processer, så de skaber mest muligt værdi – og der er konsistens på tværs af akkrediteringer. Vi har dykket ned i vores historie og samlet nogle nedslag.