Nyheder

Ny vurderingsopgave ved certificering af den offentlige lederuddannelse

Ved årsskiftet trådte en ny certificeringsbekendtgørelse i kraft. Som et centralt nyt element vil det fremover være Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der træffer afgørelse om certificering af moduler eller en hel uddannelse i offentlig ledelse. Det vil ske på baggrund af en faglig vurdering og indstilling, som Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejder. Samtidig er der sket en forenkling, så der nu er færre kriterier for certificering og skabt rammer for en lettere administration.

Netværksmøde satte scenen for samtaler om kunstig intelligens på de videregående uddannelser

GPT-tutor, kritisk tænkning, AI i undervisningsmidler og feedback. Det er nogle af de farvestrålende ord, der springer frem og tilbage i flygtige formationer på storskærmen. Ordene blander sig med en summen af dæmpede stemmer fra over 50 aktører fra den brede videregående uddannelsessektor, der var samlet til møde i Learning Analytics Netværket på IT-Universitetet i København den sidste fredag i januar.

Debat: AI kan frigøre ressourcer til at sikre kvaliteten af danske uddannelser

Vi skal se nærmere på, hvordan kunstig intelligens kan bruges som et redskab, der styrker de studerendes læring og indgår i undervisning og prøveformer. Samtidig skal vi se på, hvordan vi styrer uden om faldgruberne ved den nye teknologi, skriver områdechef for Rådsbetjening og analyse Henrik Pedersen i debatindlæg bragt i Altinget Forsknings temaserie om kunstig intelligens på campus.

Årsmagasin 2023 zoomer ind på udviklingsspor i kvalitetssikringen af de videregående uddannelser

Tilbageblik og fremsyn. Sådan lyder titlen på Årsmagasin 2023, der udkommer i dag. Magasinet tager afsæt i et spørgsmål om, hvad overgangen til institutionsakkreditering, der blev sat i gang for ti år siden, har betydet for de videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten af deres uddannelser. Vi ser også nærmere på, hvilken udvikling der er sket fra første til anden runde af institutionsakkreditering, hvilke udviklingspotentialer der er for fremtidens akkrediteringer og ser tilbage på årets gang i Akkrediteringsinstitutionen.

Ny publikation afdækker evalueringstræthed på de videregående uddannelser og peger på løsningsspor

Studerende på landets videregående uddannelser bliver mødt af stadig flere evalueringer. Denne oplevelse af et stigende evalueringstryk sætter studerende, undervisere, ansatte og ledelse fra flere institutioner ord på i en ny publikation fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Men hvor kommer dette evalueringstryk fra, hvilken rolle spiller det i forhold til en udbredt tendens til lave svarprocenter ved evalueringerne, og står udbyttet overhovedet mål med indsatsen? Det er nogle af de centrale spørgsmål, som publikationen tager op.