Rapporter til rådsmøder

Sidst opdateret: 23.03.2018

Når en uddannelse, et udbud eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejder vi en akkrediteringsrapport.

Når en uddannelse, et udbud eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejdes en akkrediteringsrapport af Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med et uafhængigt fagligt panel.

Det er på baggrund af disse rapporter og deres indstillinger, at Akkrediteringsrådet på deres rådsmøder træffer den endelige afgørelse i akkrediteringssagerne.

Rapporterne offentliggøres her på siden forud for hvert enkelt rådsmøde.

Rapporter til rådsmøde den 14. marts 2018

Designskolen Kolding
Diplomuddannelse i designledelse

Erhvervsakademi Sjælland
Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi

Aalborg Universitet
Kandidatuddannelse i muskuloskelatal fysioterapi

Aarhus Universitet
Diplomingeniøruddannelse i kemi og fødevareteknologi

Rapporter til rådsmøde den 7. december 2017

Institutionsakkreditering
Aarhus Maskinmesterskole (genakkreditering)

Uddannelsesakkrediteringer:

Det Jyske Musikkonservatorium
Masteruddannelsen i musikpædagogisk praksis

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Erhvervsakademi Sjælland
Akademiuddannelsen i automation og drift