Rapporter til rådsmøder

Sidst opdateret: 23.08.2017

Når en uddannelse, et udbud eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejder vi en akkrediteringsrapport.

Når en uddannelse, et udbud eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejdes en akkrediteringsrapport af Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med et uafhængigt fagligt panel.

Det er på baggrund af disse rapporter og deres indstillinger, at Akkrediteringsrådet på deres rådsmøder træffer den endelige afgørelse i akkrediteringssagerne.

Rapporterne offentliggøres her på siden forud for hvert enkelt rådsmøde.

Rapporter til rådsmøde den 8-9. juni 2017

Institutionsakkrediteringer:
Fredericia Maskinmesterskole
Københavns Universitet
Professionshøjskolen Metropol
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC
Aarhus Universitet


Uddannelsesakkrediteringer:

Copenhagen Business Academy
Erhvervsakademiuddannelse inden for handel (Handelsøkonom AK)

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Professionsbacheloruddannelse i tv- og medietilrettelæggelse

Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademiuddannelse inden for handel (Handelsøkonom AK)

Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK)

Erhvervsakademi Sjælland
Akademiuddannelse i EL-installation

Professionshøjskolen UCC
Professionsbacheloruddannelse i psykomotorik

Københavns Universitet
Bacheloruddannelse i datalogi
Bacheloruddannelse i jura
Bacheloruddannelse i psykologi

Roskilde Universitet
Kandidatuddannelse i internationale udviklingsstudier

Aalborg Universitet
Bachelor- og kandidatuddannelse i jura
Bachelor- og kandidatuddannelser i medialogi (København, Aalborg, Esbjerg)