Rapporter til rådsmøder

Sidst opdateret: 23.11.2017

Når en uddannelse, et udbud eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejder vi en akkrediteringsrapport.

Når en uddannelse, et udbud eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejdes en akkrediteringsrapport af Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med et uafhængigt fagligt panel.

Det er på baggrund af disse rapporter og deres indstillinger, at Akkrediteringsrådet på deres rådsmøder træffer den endelige afgørelse i akkrediteringssagerne.

Rapporterne offentliggøres her på siden forud for hvert enkelt rådsmøde.

Rapporter til rådsmøde den 7. december 2017

Institutionsakkreditering
Aarhus Maskinmesterskole (genakkreditering)

Uddannelsesakkrediteringer:

Det Jyske Musikkonservatorium
Masteruddannelsen i musikpædagogisk praksis

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Erhvervsakademi Sjælland
Akademiuddannelsen i automation og drift

Rapporter til rådsmøde den 11. oktober 2017

Copenhagen Business Academy
Erhvervsakademiuddannelsen inden for logistik og transport (logistikøkonom AK)
Professionsbacheloruddannelse i International Hospitality Management (dansk, engelsk)

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Professionsbacheloruddannelse i visuel kommunikation

Den Danske Scenekunstskole
Bacheloruddannelse i iscenesættelse (København, Aarhus)
Bacheloruddannelse i musical (Fredericia)
Bacheloruddannelse i scenekunstnerisk produktion
Bacheloruddannelse i skuespil (København, Odense, Aarhus)

Erhvervsakademi Dania
Professionsbacheloruddannelse i optometri

Erhvervsakademi Kolding
Akademiuddannelse i ledelse

Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademiudddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)
Professionsbacheloruddannelse i finans

Erhvervsakademi Sydvest
Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (dansk, engelsk)

Erhvervsakademiet Lillebælt
Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (dansk, engelsk)

Professionshøjskolen UCC
Professionsbacheloruddannelse i dansk tegnsprog og tolkning

Roskilde Universitet
Kandidatuddannelse i informatik
Kandidatuddannelse i kommunikation
Master i nordisk urban planlægning

University College Lillebælt
Professionsbacheloruddannelse i fysioterapi

University College Nordjylland
Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (dansk, engelsk)
Professionsbacheloruddannelse i innovation og entrepreneurship

Aarhus Universitet
Master i konferencetolkning