Rapporter til rådsmøder

Sidst opdateret: 01.06.2018

Når en uddannelse, et udbud eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejder vi en akkrediteringsrapport.

Når en uddannelse, et udbud eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejdes en akkrediteringsrapport af Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med et uafhængigt fagligt panel.

Det er på baggrund af disse rapporter og deres indstillinger, at Akkrediteringsrådet på deres rådsmøder træffer den endelige afgørelse i akkrediteringssagerne.

Rapporterne offentliggøres her på siden forud for hvert enkelt rådsmøde.

Rapporter til rådsmøde den 20. -21. juni 2018

Institutionsakkrediteringer

Copenhagen Business Academy
Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi SydVest
IBA Erhvervsakademi Kolding
Aalborg Universitet (genakkreditering)

Uddannelsesakkrediteringer

Copenhagen Business Academy
Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK)

Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademiuddannelse til datamatiker

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Masteruddannelse i strategisk byplanlægning

Roskilde Universitet
Kandidatuddannelse i sundhedsfremme og sundhedsstrategier

Rapporter til rådsmøde den 14. marts 2018

Designskolen Kolding
Diplomuddannelse i designledelse

Erhvervsakademi Sjælland
Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi

Aalborg Universitet
Kandidatuddannelse i muskuloskelatal fysioterapi

Aarhus Universitet
Diplomingeniøruddannelse i kemi og fødevareteknologi

Jesper Schmidt

Kontakt