Danmarks Akkrediteringsinstitution sikrer kvalitet og relevans af videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Go to English website

Engelsk version af hjemmesiden - English version of this website

Anette Dørge, opr formindsketDanmarks Akkrediteringsinstitution akkrediterer danske videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Med akkreditering styrkes uddannelsesinstitutionernes eget arbejde med at udvikle uddannelsernes faglige kvalitet og relevans. Herudover indsamler og formidler vi viden om kvalitetssikring nationalt og internationalt.

Anette Dørge, direktør

Særlige styrker og udfordringer på små humanistiske uddannelser

I løbet af årene har akkrediteringer vist, at der findes en række særlige kvalitetsforhold, der går igen på små humanistiske uddannelser. Når det gælder kvaliteten og kvalitetssikringen, har uddannelser med ganske få studerende i kraft af deres størrelse både nogle særlige styrker og nogle særlige udfordringer.  Med den nye, opsamlende analyse “Små humanistiske uddannelser” undersøger vi kvaliteten og kvalitetssikringen på disse uddannelser nærmere

 Læs hele indlægget her

Nye vejledninger til uddannelsesakkreditering

Vi har 30. september 2013 udgivet nye vejledninger om uddannelsesakkreditering for hhv. nye uddannelser og eksisterende uddannelser.

Vejledning til institutionsakkreditering

Vi har netop udgivet Vejledning om institutionsakkreditering (PDF). Se også notat om vurdering af velfungerende praksis

Paneler

Vil du gerne deltage i et akkrediteringspanel? Eller er du allerede panelmedlem? Gå til vores panelside og læs mere.

Publikationer

Vi har samlet vores viden om kvalitetssikring og akkreditering i en række publikationer. Læs mere under Publikationer.

Akkrediteringsrådets hjemmeside

Rådet har fået deres egen hjemmeside, hvor du kan se afgørelser, statistikker og læse mere om rådets arbejde. Gå til akkrediteringsraadet.dk.