Danmarks Akkrediteringsinstitution sikrer kvalitet og relevans af videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For studerende

Ny underside rettet mod studerende

Direktørens indlæg

Danmarks Akkrediteringsinstitution  direkt+©r BP8Q0906-Edit
  • Større fokus på bedre undervisning

    En dygtig underviser kan gøre en verden til forskel for kvaliteten af en uddannelse. Det kan generationer af studerende formentlig skrive under på. Særligt, hvis underviseren formår at kombinere sin store faglige viden med de rette pædagogiske kompetencer. Derfor er det opløftende at opleve, at der i uddannelsesdebatten for tiden er stor fokus på selve […]

    Read more...
Se alle indlæg


Nye vejledninger til uddannelsesakkreditering

Vi har 30. september 2013 udgivet nye vejledninger om uddannelsesakkreditering for hhv. nye uddannelser og eksisterende uddannelser.

Paneler

Vil du gerne deltage i et akkrediteringspanel? Eller er du allerede panelmedlem? Gå til vores panelside og læs mere.

Vejledning til institutionsakkreditering

Vi har netop udgivet Vejledning om institutionsakkreditering (PDF). Se også notat om vurdering af velfungerende praksis

Publikationer

Vi har samlet vores viden om kvalitetssikring og akkreditering i en række publikationer. Læs mere under Publikationer.

Akkrediteringsrådets hjemmeside

Rådet har fået deres egen hjemmeside, hvor du kan se afgørelser, statistikker og læse mere om rådets arbejde. Gå til akkrediteringsraadet.dk.

Seneste tweets


Om os

Danmarks Akkrediteringsinstitution akkrediterer danske videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Med akkreditering styrkes uddannelsesinstitutionernes eget arbejde med at udvikle uddannelsernes faglige kvalitet og relevans. Herudover indsamler og formidler vi viden om kvalitetssikring nationalt og internationalt.

Anette Dørge, direktør