Danmarks Akkrediteringsinstitution sikrer kvalitet og relevans af videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For studerende

Ny underside rettet mod studerende

Danmarks Akkrediteringsinstitution  direkt+©r BP8Q0906-EditDanmarks Akkrediteringsinstitution akkrediterer danske videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Med akkreditering styrkes uddannelsesinstitutionernes eget arbejde med at udvikle uddannelsernes faglige kvalitet og relevans. Herudover indsamler og formidler vi viden om kvalitetssikring nationalt og internationalt.

Anette Dørge, direktør

Værdifulde indspark med hjem fra Bornholm

Årets Folkemøde er overstået, og vi er vendt hjem fra Allinge med gode erfaringer og værdifulde input. Fire dage med indholdsrige debatter i skøn forening med en masse farverige indslag.

Folkemødet bød på mere end 2.000 arrangementer. I år stod vi for første gang bag et af dem….Fra Akkrediteringsinstitutionens side havde vi især fokus på, hvordan vi med forskellige nationale redskaber kan styrke uddannelserne, undervisningen og de studerendes forudsætninger for at vælge den rigtige uddannelse[...]

 Læs hele indlægget her

Nye vejledninger til uddannelsesakkreditering

Vi har 30. september 2013 udgivet nye vejledninger om uddannelsesakkreditering for hhv. nye uddannelser og eksisterende uddannelser.

Vejledning til institutionsakkreditering

Vi har netop udgivet Vejledning om institutionsakkreditering (PDF). Se også notat om vurdering af velfungerende praksis

Paneler

Vil du gerne deltage i et akkrediteringspanel? Eller er du allerede panelmedlem? Gå til vores panelside og læs mere.

Publikationer

Vi har samlet vores viden om kvalitetssikring og akkreditering i en række publikationer. Læs mere under Publikationer.

Akkrediteringsrådets hjemmeside

Rådet har fået deres egen hjemmeside, hvor du kan se afgørelser, statistikker og læse mere om rådets arbejde. Gå til akkrediteringsraadet.dk.