Danmarks Akkrediteringsinstitution sikrer kvalitet og relevans af videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For studerende

Ny underside rettet mod studerende

Danmarks Akkrediteringsinstitution  direkt+©r BP8Q0906-EditDanmarks Akkrediteringsinstitution akkrediterer danske videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Med akkreditering styrkes uddannelsesinstitutionernes eget arbejde med at udvikle uddannelsernes faglige kvalitet og relevans. Herudover indsamler og formidler vi viden om kvalitetssikring nationalt og internationalt.

Anette Dørge, direktør

Kvalitetsbevidst studiestart

Et stort tillykke skal lyde til de mange unge, der snart tager hul på tilværelsen som studerende på en videregående uddannelse. I går en spændende og på alle måder vigtig tid i møde. De danske uddannelsesinstitutioner er spækket med folk, der arbejder dedikeret for at sikre jer gode uddannelser. Det indebærer blandt andet, at der hele tiden holdes fokus på uddannelsens kvalitet [...]

 Læs hele indlægget her

Nye vejledninger til uddannelsesakkreditering

Vi har 30. september 2013 udgivet nye vejledninger om uddannelsesakkreditering for hhv. nye uddannelser og eksisterende uddannelser.

Vejledning til institutionsakkreditering

Vi har netop udgivet Vejledning om institutionsakkreditering (PDF). Se også notat om vurdering af velfungerende praksis

Paneler

Vil du gerne deltage i et akkrediteringspanel? Eller er du allerede panelmedlem? Gå til vores panelside og læs mere.

Publikationer

Vi har samlet vores viden om kvalitetssikring og akkreditering i en række publikationer. Læs mere under Publikationer.

Akkrediteringsrådets hjemmeside

Rådet har fået deres egen hjemmeside, hvor du kan se afgørelser, statistikker og læse mere om rådets arbejde. Gå til akkrediteringsraadet.dk.