Institutionsakkreditering

Sidst opdateret: 16.03.2018

Institutionsakkreditering skal styrke uddannelsesinstitutionernes arbejde med at udvikle uddannelser med stadig højere faglig kvalitet og relevans.

Institutionsakkreditering giver frihed til institutionen til selv at fastlægge kvalitetssikringsarbejdet, så længe institutionen kan vise, at den lever op til de fem kriterier for kvalitet og relevans, som er fastsat i bekendtgørelsen.

Vejledningen beskriver de oplysninger, som akkrediteringspanelet skal bruge for at vurdere, om uddannelsesinstitutionen lever op til bekendtgørelsens fem kriterier for kvalitet og relevans, og om kvalitetssikringssystemet samlet set og i praksis leverer kvalitet og relevans på uddannelses- og udbudsniveau.

Vejledningen har været i høring hos institutionerne forud for offentliggørelse.

Læs vejledningen på engelsk

Read the Guide to Institutional Accreditation

Læs bekendtgørelsen

Akkrediteringsbekendtgørelsen (PDF)
Den gældende bekendtgørelse for akkrediteringsloven trådte i kraft 1. september 2015
 • 1. marts 2016
  Genakkreditering: IT-Universitetet i København skal indsende ansøgning/selvevalueringsrapport.
 • 15. april 2016
  Institutionsakkreditering: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, SIMAC, Professionshøjskolen Metropol og Fredericia Maskinmesterskolen skal aflevere ansøgning/selvevalueringsrapport
 • 27. maj 2016
  Institutionsakkreditering: Frist for indsendelse om ønske om at blive institutionsakkrediteret i 2017 eller 2018
 • 1. juni 2016
  Genakkreditering: Københavns Erhvervsakademi skal aflevere ansøgning/selvevalueringsrapport.
 • 30. juni 2016
  Akkrediteringsrådet sender udkast til planer for institutionsakkreditering i 2017-2018, samt udkast til turnusplan for uddannelsesakkreditering i 2017, i høring på institutionerne
 • 1. september 2016
  Frist for institutionernes bemærkninger til udkast til planer for institutionsakkreditering i 2017-2018 samt udkast til turnusplan for uddannelsesakkreditering 2017
 • 3. oktober 2016
  Offentliggørelse af planer for institutionsakkreditering i 2017-2018 og turnusplan for uddannelsesakkreditering i 2017
 • 3. april 2017, 10. april 2017 og 25. juni 2017
  Frister for aflevering af selvevalueringsrapport for de institutioner, der skal igennem  institutionsakkreditering i 2017/18

Planerne for institutionsakkreditering er udarbejdet af Akkrediteringsrådet på baggrund af ansøgninger fra de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Planerne er godkendt af uddannelses- og forskningsministeren.