Hvor kønt ser det ud? Publikation om køn, ligestilling, uddannelseskvalitet og kvalitetssikring udkommer

Hvordan står det til med køn, kønsbalancer og ligestilling på de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark? Hvilke problematikker oplever de, hvad er konsekvenserne, og hvordan arbejder institutionerne med at håndtere udfordringerne? Det er nogle af de spørgsmål, der behandles i den nye publikation fra Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Publikationen fokuserer på det kønsskæve optag på knap halvdelen af de videregående uddannelser, på betydningen af køn og ligestilling undervejs i uddannelserne, på det kønsopdelte arbejdsmarked der følger efter uddannelse og på den skæve kønsbalance i forskertoppen på universiteterne.
I publikationen gives et bredt blik og mange vinkler ind på feltet. Læs bl.a. om det ikke helt så frie studievalg og hvordan lærer- og pædagoguddannelserne har nøgleroller i forhold til det, om den kønsskæve studentersammensætnings negative betydning for studiemiljø, læringsrum og læringsudbytte, og om hvordan uddannelsesevalueringer kan være med til at synliggøre skjulte problemer.
Publikationen viser også, hvordan kvalitetssikring i høj grad kan være med til at identificere og håndtere udfordringer med rod i køn og ligestilling. Kvalitetssikringsaspektet belyses særligt med fire europæiske cases, hvor ekstern kvalitetssikring spiller en væsentlig rolle i forhold til at styrke de videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med køn og ligestilling. Her præsenteres eksempler fra Sverige, Østrig, Storbritannien og Catalonien.

For pressekontakt eller rekvirering af trykte af publikationen, kontakt:

Daniel Sebastian Larsen

Daniel Sebastian Larsen

Kommunikationsansvarlig

Præsentation af publikation og andre henvendelser
Vi stiller gerne op og præsenterer publikationen i forskellige sammenhænge, der er relevante for feltet. Det kan være digitalt eller, hvis covid-19-situationen tillader det, ved møder eller oplæg. Hvis et oplæg i en eller anden form har interesse for jeres institution eller organisation, så kontakt os gerne, så ser vi sammen, hvad der kan lade sig gøre. Også ved spørgsmål eller andre henvendelser, kontakt projektleder for publikationen:

Hør et par centrale pointer fra tre af de medvirkende kilder til publikationen:
Birthe Friis Mortensen – rektor, UC Syd
Mads Eriksen – uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv
Maja Hortst – professor og sektionsleder, DTU