Om Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sidst opdateret: 15.09.2017

Vi arbejder med at sikre kvalitet og relevans på det videregående uddannelsesområde.

Det gør vi i Danmarks Akkrediteringsinstitution gennem akkreditering af alle typer videregående uddannelsesinstitutioner og deres uddannelser og udbud. I akkrediteringerne har vi fokus på at understøtte institutionernes eget arbejde med kvalitetssikring af uddannelserne.

Som helhed skal akkrediteringssystemet styrke uddannelseskvaliteten i den videregående uddannelsessektor og medvirke til at skabe et mere sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked til gavn for både de studerende, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.

Vi formidler også relevant viden om akkreditering og kvalitetssikring i en lang række af analyse- og formidlingsprojekter. Det sker blandt andet i dialog med uddannelsesinstitutionerne og andre relevante aktører.

Vores organisation består af en direktør og fire enheder med følgende arbejdsopgaver:

Ledelsessekretariatet

 • Understøtter de andre sekretariaters arbejde.
 • Styrer økonomien.
 • Håndterer intern og ekstern kommunikation.

Område for Professions-, Erhvervsrettede og Maritime Institutioner (PEM)

 • Forestår akkrediteringer af nye og eksisterende uddannelser og udbud inden for området.
 • Forestår akkrediteringer af professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner.
 • Arbejder med danske og internationale projekter om samarbejde og udvikling.
 • Dokumenterer og formidler aktiviteter og resultater.

Område for Universiteter og Kunstneriske Institutioner (UNIK)

 • Forestår akkrediteringer af nye og eksisterende uddannelser inden for området.
 • Forestår akkrediteringer af universiteter og kunstneriske uddannelsesinstitutioner.
 • Arbejder med danske og internationale projekter om samarbejde og udvikling.
 • Dokumenterer og formidler aktiviteter og resultater.

Område for rådsbetjening og analyse

 • Betjener Akkrediteringsrådet ift. møder og afgørelser
 • Står for rådets kommunikation med Akkrediteringsinstitutionen og andre interessenter
 • Udarbejder tværgående analyser af uddannelsesområdet
 • Koordinerer Akkrediteringsinstitutions brug af nøgletal
 • Varetager Akkrediteringsinstitutionens akkrediteringsdatabase og rådets afgørelsesdatabase

Organigram, feb. '16_final

Læs om vores værdier, mission og vision her:

Mission og vision (pdf)

Kvalitetsikringspolitik

Læs Danmarks Akkrediteringsinstitutions kvalitetssikringspolitik her (pdf)

ENQA og selvevaluering

Danmarks Akkrediteringsinstitution er fuldgyldigt medlem af ENQA siden 2010 (dengang under navnet ACE Denmark – Akkrediteringsinstitutionen).

Læs akkrediteringsrapporten fra 2010 her (pdf)

I 2016 vil Danmarks Akkrediteringsinstitution igen gennemgå en ENQA-akkreditering. Vi afleverede vores selvevalueringsrapport i januar 2016 og forventer forløbet afgjort i sensommeren 2016.

Læs selvevalueringsrapporten af januar 2016 her (pdf)

Læs supplerende materiale her (pdf)