Ny vurderingsopgave ved certificering af den offentlige lederuddannelse

Knap 50 moduler fordelt på syv udbydere har aktuelt en certificering som moduler i den offentlige lederuddannelse. En certificering, der hidtil er blevet udstedt af Certificeringsrådet på baggrund af en indstilling fra et fagligt ekspertudvalg. Et certificeret modul giver ret til merit på diplomuddannelsen i ledelse.

Den 1. januar 2024 trådte en ny certificeringsbekendtgørelse i kraft. Den indebærer, at private og offentlige udbydere fremover har mulighed for at ansøge om certificering af moduler eller en hel uddannelse i offentlig ledelse på diplomniveau. Foruden den nye mulighed for certificering af en hel uddannelse er der også ny færre kriterier og skabt rammer for en lettere administration.

Den nye bekendtgørelse lægger dermed op til en afbureaukratisering af certificeringsordningen.

Vi vurderer, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen træffer afgørelse
Som et centralt nyt element vil det fremover være Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der træffer afgørelse om certificering af moduler eller en hel uddannelse i offentlig ledelse. Det vil ske på baggrund af en faglig vurdering og indstilling, som Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejder.

Processen følger en ny vejledning til ansøgning om certificering, som Akkrediteringsinstitutionen netop har offentliggjort op til den første af to årlige ansøgningsfrister. Vejledningen indeholder en ansøgningsskabelon og beskriver de krav og forventninger, der er til dokumentation og udbydernes redegørelser.

Seneste skud på stammen af øvrige vurderingsopgaver
Udover kerneopgaven med akkreditering af videregående uddannelser har Akkrediteringsinstitutionen siden 2018 løst en stadig bredere vifte af øvrige vurderingsopgaver som indtægtsdækket virksomhed.

Opgaven med vurdering i forbindelse med certificering af moduler eller en hel uddannelse i offentlig ledelse er dermed det seneste skud på stammen. De øvrige vurderingsopgaver er knyttet til SU-godkendelse af private uddannelser, niveauvurdering af ikke-offentligt anerkendt uddannelser og vurdering samt kvalitetssikring af de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Spørgsmål om certificeringsordningen og ansøgningsprocessen kan rettes til:

Hanne Maria Elsnab

Hanne Maria Elsnab

Specialkonsulent

Side 46 – 49 i Årsmagasinet giver et indblik i, hvordan de forskellige nye vurderingstyper har åbnet op for faglig synergi og giver et indblik i andre dele af uddannelsessektoren end de videregående uddannelser.