Fem nye uddannelser godkendt af uddannelsesministeren

22 Feb

Uddannelsesministeren har godkendt oprettelsen af fem nye uddannelser, som i december blev positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet.

Læs mere
Nyt akkrediteringssystem

På vej mod et nyt akkrediteringssystem

18 Feb

Vejen til et nyt akkrediteringssystem var et centralt emme, da Akkrediteringsrådet 8. februar holdt årets første rådsmøde. Rådet ser frem til, at det kommende akkrediteringssystem bevæger sig fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering. I udviklingen af det nye akkrediteringssystem vil rådet lægge vægt på åbenhed og inddragelse af alle relevante parter.

Læs mere

Brugerundersøgelse og panelevaluering

10 Jan

ACE Denmark har netop offentliggjort den nyeste såkaldte brugerundersøgelse og panelevaluering. Brugerundersøgelsen er en tilbagevendende undersøgelse, der er rettet mod universitetsansatte med kendskab til akkreditering.
Panelevalueringen er rettet mod medlemmerne af de paneler, der skal vurdere de enkelte uddannelser.

Læs mere
Mindre bureaukratisk

Mindre bureaukratisk, mere udviklingsorienteret

17 Dec

Akkrediteringsrådet drøftede på årets sidste rådsmøde den 7. december, hvordan et nyt akkrediteringssystem kan hjælpe til at udvikle bedre og mere relevante uddannelser. Behovet for videregående uddannelser – der både er relevante og internationalt konkurrencedygtige – bliver stadig større. Et behov som et nyt akkrediteringssystem skal være med til at løfte.

Læs mere

Kontakt

Daniel Sebastian Larsen