Internationalt nyt

Udsyn på kvalitetssikring og uddannelseskvalitet i Europa og globalt

Konference lagde fundamentet for fortsatte samtaler og samarbejder om micro-credentials

Fra nanomoduler og legoklodser til sandslotte og katteurt. Billedsprogene blomstrede, da knap 80 deltagere fra alle hjørner af uddannelsessektoren samt offentlige og private aktører var samlet til konference i Horsens den 11. oktober. Her havde Danmarks Akkrediteringsinstitution og VIA University College inviteret en perlerække af oplægsholdere fra Danmark, Belgien, Irland og Canada til at dele deres erfaringer, viden og perspektiver på micro-credentials i forhold til at sikre fleksible læringsveje gennem et helt arbejdsliv. Konferencen bød også på en paneldebat og en workshop.

Europæisk kvalitetsstempel til Danmarks Akkrediteringsinstitution

Det seneste år har luppen været vendt mod Akkrediteringsinstitutionens egen kvalitetssikring, der er blevet gransket af internationale eksperter. Dermed har institutionen stået på den anden side i en akkrediteringsproces, der nu er afsluttet med en positiv afgørelse fra den europæiske kvalitetssikringsorganisation, ENQA. Afgørelsen bekræfter endnu engang, at institutionen lever op til de europæiske standarder og krav til eksterne kvalitetssikringsoperatører.

Ny digital publikation åbner et vindue til international viden om micro-credentials

Micro-credentials er en måde at sikre fleksible uddannelsesveje gennem hele livet til en bred målgruppe for at holde trit med et arbejdsmarked og samfund i hastig udvikling. Publikationen opridser aktuelle eu-politiske drøftelser med et særligt kvalitetssikringsfokus krydret med cases og input fra Uddannelsesdanmark. Dermed bidrager den med både europæiske og danske perspektiver på et varmt emne i den internationale videregående uddannelsesverden.

God dialog med ENQA-panel under veloverstået virtuelt besøg hos Akkrediteringsinstitutionen

Danmarks Akkrediteringsinstitution er i gang med sit tredje ENQA-review, der forventes afsluttet til sommer. I den forbindelse gennemførte et panel af internationale eksperter, der er nedsat af ENQA, et veltilrettelagt virtuelt akkrediteringsbesøg den 20. – 22. januar. Her mødtes de med ledelse, medarbejdere og en bred vifte af eksterne interessenter.

Helikopterperspektiv på ekstern kvalitetssikring i Europa med ni punktnedslag

Ny oversigtspublikation giver et tværgående blik på nationale kvalitetssikringssystemer i et europæisk uddannelseslandskab, der spænder bredt geografisk og er i kontinuerlig forandring. Det sker gennem ni landecases og en bred introduktion til den kvalitetssikringsarkitektur, der er vokset frem over de seneste årtier som led i Bologna-processen.