Internationalt nyt

Udsyn på kvalitetssikring og uddannelseskvalitet i Europa og globalt

God dialog med ENQA-panel under veloverstået virtuelt besøg hos Akkrediteringsinstitutionen

Danmarks Akkrediteringsinstitution er i gang med sit tredje ENQA-review, der forventes afsluttet til sommer. I den forbindelse gennemførte et panel af internationale eksperter, der er nedsat af ENQA, et veltilrettelagt virtuelt akkrediteringsbesøg den 20. – 22. januar. Her mødtes de med ledelse, medarbejdere og en bred vifte af eksterne interessenter.

Helikopterperspektiv på ekstern kvalitetssikring i Europa med ni punktnedslag

Ny oversigtspublikation giver et tværgående blik på nationale kvalitetssikringssystemer i et europæisk uddannelseslandskab, der spænder bredt geografisk og er i kontinuerlig forandring. Det sker gennem ni landecases og en bred introduktion til den kvalitetssikringsarkitektur, der er vokset frem over de seneste årtier som led i Bologna-processen.

Generation Z og micro-credentials i centrum på global kvalitetssikringskonference

Hvilke krav stiller nutidens studerende til de videregående uddannelser – og hvordan styrker uddannelsesinstitutionerne bedst muligt de studerendes jobparathed til et arbejdsmarked i hastig udvikling? De spørgsmål var i fokus på årets globale kvalitetssikringskonference ’INQAAHE Forum 2020’. Konferencen, der skulle have været afholdt i Moskva i foråret, blev i stedet afholdt som digitale workshops og fire eftermiddage med digitale plenumoplæg i slutningen af september.

Fleksible uddannelser i fokus for digital europæisk kvalitetssikringskonference

Over to dage i november afholdes det årlige European Quality Assurance Forum (EQAF) i et nyt digitalt format som følge af Covid-19. Igennem en række online sessioner vil oplægsholdere og deltagere på tværs af Europa sammen blive klogere på, hvordan nye dynamiske og fleksible uddannelsesveje og uddannelsestilbud kan rummes inden for rammerne af kvalitetssikring. I år er konferencen gratis at deltage i, og alle interesserede kan tilmelde sig.

Åbent for input til inspirationskatalog om styrket interessentinddragelse

Hvordan kan kvalitetssikringsorganisationer bedst inddrage eksterne interessenter som uddannelsesinstitutioner, studerende og aftagere i akkrediteringsarbejdet? Det er fokus for et inspirationskatalog, der er under udarbejdelse som led i et europæisk samarbejdsprojekt med deltagelse af bl.a. Danmarks Akkrediteringsinstitution. Et udkast er lige nu tilgængeligt til kommentering.