Internationalt nyt

Udsyn på kvalitetssikring og uddannelseskvalitet i Europa og globalt

Generation Z og micro-credentials i centrum på global kvalitetssikringskonference

Hvilke krav stiller nutidens studerende til de videregående uddannelser – og hvordan styrker uddannelsesinstitutionerne bedst muligt de studerendes jobparathed til et arbejdsmarked i hastig udvikling? De spørgsmål var i fokus på årets globale kvalitetssikringskonference ’INQAAHE Forum 2020’. Konferencen, der skulle have været afholdt i Moskva i foråret, blev i stedet afholdt som digitale workshops og fire eftermiddage med digitale plenumoplæg i slutningen af september.

Fleksible uddannelser i fokus for digital europæisk kvalitetssikringskonference

Over to dage i november afholdes det årlige European Quality Assurance Forum (EQAF) i et nyt digitalt format som følge af Covid-19. Igennem en række online sessioner vil oplægsholdere og deltagere på tværs af Europa sammen blive klogere på, hvordan nye dynamiske og fleksible uddannelsesveje og uddannelsestilbud kan rummes inden for rammerne af kvalitetssikring. I år er konferencen gratis at deltage i, og alle interesserede kan tilmelde sig.

Åbent for input til inspirationskatalog om styrket interessentinddragelse

Hvordan kan kvalitetssikringsorganisationer bedst inddrage eksterne interessenter som uddannelsesinstitutioner, studerende og aftagere i akkrediteringsarbejdet? Det er fokus for et inspirationskatalog, der er under udarbejdelse som led i et europæisk samarbejdsprojekt med deltagelse af bl.a. Danmarks Akkrediteringsinstitution. Et udkast er lige nu tilgængeligt til kommentering.

foto: dekorativt element

Ny strategi vedtaget online af europæiske kvalitetssikringsorganisationer

Danmarks Akkrediteringsinstitution var med, da eksterne kvalitetssikringsorganisationer fra hele Europa var samlet online til generalforsamling i ENQA. Med vedtagelsen af en strategisk handleplan for 2021 – 2025 blev kursen sat for, hvordan paraplyorganisationen vil understøtte meningsfuld kvalitetssikring i et uddannelseslandskab i forandring.

Internationale perspektiver på kvalitetssikring og uddannelseskvalitet samlet ét sted

Ny nyhedssektion samler viden fra Akkrediteringsinstitutionens deltagelse i netværk og projekter om sikring og udvikling af uddannelseskvalitet i Europa og globalt. Her vil der fremover være nyheder fra eksempelvis konferencer og workshops samt om nye internationale publikationer, der kan inspirere danske uddannelsesinstitutioner i kvalitetsarbejdet.