– IBA Erhvervsakademi Kolding


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af IBA Erhvervsakademi Kolding på rådsmødet den 21. juni 2018. Her fik IBA Erhvervsakademi Kolding en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 20. - 21. juni 2018, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for IBA Erhvervsakademi Kolding her


2. Besøg

Det nedsatte panel af eksperter var sammen med teamet af medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitutionen på institutionsakkrediteringens andet og sidste besøg på IBA Erhvervsakademi Kolding fra onsdag d. 8. november til fredag d. 10. november.

Her interviewede panelet en bredt sammensat gruppe af IBAs medarbejdere og studerende. Målet var at komme endnu mere i dybden med, hvordan erhvervsakademiets omfattende kvalitetssikringssystem og dets mange indikatorer i praksis fungerer i arbejdet med at sikre kvaliteten af uddannelserne.

Tilbage i juni var panelet for første gang på besøg på IBA Kolding, og i forlængelse af det besøg udvalgte panelet fire områder – såkaldte audit trails – som de især ville gå i dybden med på det andet besøg på institutionen. De områder, der blev udvalgt, var:

  • Anvendelsen af akademiberetninger og uddannelsesberetninger
  • Kvalitetssikring af videngrundlag
  • Kvalitetssikring af undervisningens tilrettelæggelse og pædagogiske kvalitet
  • Håndtering af frafald

Det var med afsæt i de temaer, at panelet over tre dage interviewede erhvervsakademiets direktion, uddannelseschefer og en lang række af undervisere og studerende.

Gruppen af interviewpersoner var sammensat sådan, at de både repræsenterede IBA Koldings engelsk- og dansksprogede uddannelser, forskellige uddannelsestyper og både fuldtids- og deltidsuddannelser. En væsentlig del af erhvervsakademiets kvalitetsarbejde er organiseret ud fra en række principper inden for eksempelvis pædagogik og didaktik, evaluering og analyse, optag og internationalisering. Panelet mødtes derfor også med en række af institutionens ansvarlige for de enkelte principper, ligesom ledende medarbejdere indenfor forsknings- og udviklingsområdet, studievejledningen og det pædagogiske center også blev interviewet i forbindelse med besøget på institutionen.

Se hele programmet for besøget her.

 


1. Besøg

Akkrediteringspanelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution var den 8. og 9. juni 2017 på første besøg på IBA Erhvervsakademi Kolding. Her mødtes de blandt andet med en velforberedt ledelse og bestyrelse samt undervisere, studerende og praktikværter, hvoraf flere havde haft studerende fra IBA i praktik gennem flere år. På en rundvisning fik panelet og medarbejderne fra Danmarks Akkrediteringsinstitution også et smugkig på det nye campus, der forventes at stå klar til indflytning i begyndelsen af 2019.

Formålet med besøget var at opnå en bedre forståelse af kvalitetssikringssystemet på IBA. Til dette fik de hjælp af en række plakater, der illustrerer erhvervsakademiets uddannelser, aktiviteter og prioriterede områder. Forud for besøget havde panelet læst IBA’s selvevalueringsrapport, og på møderne var der mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Herunder var fokus blandt andet på samspillet mellem de årlige uddannelsesberetninger og principberetninger samt undervisernes brug af unit guides.

Se programmet for besøget her


Panelet

  • Formand: Inge Mærkedahl er tidligere styrelsesdirektør i Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), bl.a. direktør i Forsknings- og innovationsstyrelsen fra 2006-2011. Før hun kom til UFM har hun bl.a. været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole og direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen samt forskningschef i SFI. Inge Mærkedahl har derudover bl.a. siddet i Erhvervsakademirådet og været formand for Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. Inge Mærkedahl er oprindeligt uddannet cand.phil. i samfundsfag.
  • Jan Beyer Schmidt-Sørensen er erhvervschef ved Aarhus Kommune. Fra 2001-2004 var han rektor på Handelshøjskolen i Aarhus (nu School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet), hvor han inden ansættelsen som rektor også havde ansættelse som Ph.d.-studerende, adjunkt, lektor, institutleder, studieleder og dekan. Jan Beyer Schmidt-Sørensen er oprindeligt uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har en Ph.d. fra Aarhus School of Business. Endelig var han i en årrække medlem af The Management Development Network (EFMD), Deans & Directors General Steering Committee samt indgik i flere akkrediteringspanelbesøg for European Quality Improvement System (EQUIS).
  • Håkan Pihl er rektor på Högskolan Kristianstad i Sverige, hvor han også tidligere har været institutleder ved School of Economics and Management, Lunds Universitet. Håkan Pihl har skrevet lærebøger og forsket inden for områderne international administration og miljøøkonomi. Håkan Pihl har en bachelorgrad inden for virksomhedsledelse og -økonomi og har en Ph.d.-grad i virksomhedsledelse fra Lunds Universitet.
  • Kari-Mette Winge er universitetslektor på Institut for læreruddannelse og skoleforskning på Universitetet i Oslo og institutleder på fagskolestudier på Høyskolen Kristiania. Kari-Mette Winge sidder i Høyskolen Kristianias undervisningsudvalg. De seneste tre år har hun været medlem af bestyrelsen for Forum for fagskoler. Kari-Mette Winge er oprindeligt uddannet cand.phil. i idehistorie, og har også en BA i markedsføring.
  • Anne Sofie Tovgaard Kjeldsen er markedsføringsøkonomstuderende ved Erhvervsakademi Dania. Anne Sofie Tovgaard Kjeldsen er siden oktober 2016 næstformand i De Studerendes Fællesråd på Erhvervsakademi Dania samt formand for De Studerendes Råd på erhvervsakademiets campus i Randers.


Selvevalueringsrapport

IBA Erhvervsakademi Kolding indsendte i april 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Grith Zickert

Akkrediteringskonsulent

Team

Jan Vernholm Groth

Chefkonsulent


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 3. april 2017

1. besøg: 8. juni - 9. juni 2017

2. besøg: 7. - 10. november 2017

Høring, rapport: 22. marts - 17. april 2018

Rådsmøde: 20. og 21. juni 2018

IBA Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding, IBA, tilbyder videregående uddannelser og efteruddannelse i Kolding. Institutionen samarbejder med mere end 85 universiteter og institutioner fra hele verden.

IBA udbyder videregående fuldtidsuddannelser på erhvervsakademi -, professionsbachelor – og masterniveau inden for blandt andet finans, salg og markedsføring, kommunikation, web og teknologi samt produktion og ledelse. Institutionen udbyder desuden efteruddannelse inden for økonomi og finans, salg og markedsføring, ledelse og projektledelse, produktion og innovation samt det digitale område.

IBA har aktuelt ca. 1.500 fuldtidsstuderende og ca. 3.200 studerende på efter- og videreuddannelser (maj 2016)

Kilde: iba.dk

Hjemmeside: IBA Erhvervsakademi Kolding

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk