– Københavns Universitet


Panelet

Forperson Mette Sandoff, vicerektor, Göteborgs Universitet. Mette Sandoff er vicerektor med ansvar for campusudvikling, bæredygtighed og universitetsdækkende internationaliseringsspørgsmål. Hun har tidligere været prorektor ved Göteborgs Universitet. Som prorektor var hun rektors stedfortræder og havde samtidig strategisk ansvar for bl.a. arbejds- og studiemiljø. Før det var Mette Sandoff universitetets vicerektor med strategisk ansvar for uddannelse og forperson for universitetets uddannelsesråd. Mette Sandoff har også erfaring fra sit tidligere virke som vicedekan og institutleder ved handelshøjskolen på Göteborgs Universitet og som medlem af Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds (SUHF) ekspertgruppe for højskolepædagogik og læring på videregående uddannelser. Mette Sandoff har deltaget som ekspert ved akkrediteringer af flere videregående uddannelsesinstitutioner i Sverige og Danmark. Hun har senest været forperson for akkrediteringspanelet for Aalborg Universitet.

Inga Bostad, professor i filosofi, Institut for Pædagogik, Universitetet i Oslo (UiO). Inga Bostad er tidligere vicerektor og prorektor ved UiO. Som prorektor var hun rektors stedfortræder og havde ansvar for både forskning og undervisning. Inga Bostad har bl.a. været leder af universitetets studie- og forskningsudvalg og ledt en række tværgående indsatser som koordineringsgruppen for ligestilling og projektet Grønt UiO. Hun har også haft særligt ansvar for ph.d.-uddannelse og for innovation. Hun har siden været direktør for Norsk Center for Menneskerettigheder ved det Juridiske Fakultet på UiO. Inga Bostad har tidligere deltaget i akkrediteringer som forperson for vurderingspanelet for Universitetet i Stavanger (UiS) og ligeledes Norges Handelshøyskole i Bergen.

Joakim Edsjö, professor i teoretisk fysik, Stockholms Universitet. Joakim Edsjö indgår i ledelsen af det Naturvidenskabelige Fakultet på Stockholms Universitet som sektionsdekan for matematik og fysik. Han har tidligere været formand for uddannelsesudvalget på det Naturvidenskabelige Fakultet på Stockholms Universitet med ansvar for at kvalitetssikre, koordinere og udvikle fakultetets uddannelser. Joakim Edsjö har deltaget som ekspert ved akkrediteringer af flere videregående uddannelsesinstitutioner i Sverige og Norge, bl.a. som forperson for vurderingspanelet for UiT Norges arktiske universitet.

Stefan Lindgren, professor emeritus i gastroenterologi, Lunds Universitet. Stefan Lindgren er tidligere prodekan for uddannelse ved det Medicinske Fakultet ved Lunds Universitet. Han har en lang karriere inden for forskning og uddannelse og har bl.a. haft ansvar for en national udredning af medicinuddannelsen og været præsident for World Federation for Medical Education. Stefan Lindgren har erfaring med akkrediteringsopgaver i og uden for Sverige, og i 2016 var han medlem af akkrediteringspanelet for Aarhus Universitet.

Lone Klinkby, markedsdirektør for Wind and Renewables, COWI. Lone Klinkby har en ph.d. i Geological and Earth Sciences fra Aarhus Universitet og har tidligere været regionsdirektør i COWI. Lone Klinkby har desuden arbejdet med salg og udvikling af efteruddannelseskurser til offentlige og private virksomheder på Syddansk Universitet. Lone Klinkby er medlem af aftagerpanelet for Geoscience på Aarhus Universitet.

Marie Elisabet Strøyberg, studerende på kandidatuddannelsen i medicin på Aalborg Universitet (AAU). Marie Elisabet Strøyberg har været studenterrepræsentant i bestyrelsen på AAU (2022-2024). Hun har desuden været medlem af Studiemiljørådet og Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling på AAU. Derudover har Marie Elisabet Strøyberg været medlem af Akademisk Råd på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU.


Projektleder

Frederik Kolind

Specialkonsulent

Team

Lars Pedersen

Chefkonsulent

Louise Lund Liebmann

Specialkonsulent

Amanda Lund Hansen

Bachelorfuldmægtig


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 15. marts 2024

1. besøg: 2. - 3. maj 2024

2. besøg: 17. - 20. september 2024

Høring, rapport: 11. december 2024 - 10. januar 2025

Rådsmøde: 19. februar 2025

Københavns Universitet

Københavns Universitet (KU) blev grundlagt i 1479 og er Danmarks ældste universitet. KU udbyder over 200 uddannelser og driver forskning inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, retsvidenskab og teologi. KU har 36.119 studerende fordelt som 20.466 studerende på akademiske bacheloruddannelser, 15.134 kandidatstuderende og 519 professionsbachelorstuderende (opgjort i 2022). Universitetet har ca. 10.000 ansatte.

På KU er forskning og uddannelse organiseret i seks fakulteter:

  • - Det Humanistiske Fakultet
  • - Det Juridiske Fakultet
  • - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
  • - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • - Det Teologiske Fakultet.

Hvert fakultet ledes af en dekan. Fakulteterne udgør både faglige og administrative samlingspunkter for forskning og uddannelse, og de varierer betydeligt i faglige områder, størrelse og struktur. De faglige miljøer i fakulteterne er som hovedregel opdelt i institutter, som hver især ledes af en institutleder. Foruden fakulteter og institutter rummer universitetet en række centre, tværgående projekter og andre enheder, der primært fokuserer på forskning inden for specifikke emner eller løser særlige udviklingsopgaver. Fakulteterne og institutterne understøttes af fakultetsadministrationerne, institutsekretariaterne samt KU’s fællesadministration, herunder KU’s centrale afdeling Uddannelser & Studerende, der bl.a. varetager studievejledning, SU-administration og studieadministrative udviklingsopgaver.

KU’s øverste myndighed er bestyrelsen, som består af 11 medlemmer, hvoraf 6 er eksterne. KU’s rektorat består af rektor, prorektor for forskning, prorektor for uddannelse og universitetsdirektøren. Rektoratet varetager den øverste daglige ledelse af KU inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer.

Hjemmeside: Københavns Universitet

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk