– Copenhagen Business School, genakkreditering


Projektleder

Maria Thorup Jacobsen

Akkrediteringskonsulent

Team

David Metz

Chefkonsulent

Drude Skov Lauridsen

Akkrediteringskonsulent

Silja Christiane Madsen

Bachelorfuldmægtig


Datoer

Selvevaluering: 15. marts 2024

Besøg: 9. - 11. september 2024

Høring: 25. november - 16. december 2024

Afgørelse: 19. februar 2025

Intro

I marts 2022 fik Copenhagen Business School (CBS) en betinget positiv institutionsakkreditering i anden runde. Ved genakkrediteringen er der fokus på de udfordringer, der var udslagsgivende i den ordinære akkrediteringsproces. På Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du læse akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet fra institutionsakkrediteringen af CBS.

Ved genakkrediteringen af CBS består akkrediteringspanelet af:

- Forperson Linda Nøstbakken, fra 2017 til 2020 prorektor ved Norges Handelshøyskole NHH, professor i økonomi. Linda Nøstbakken er fra 2020 forskningsdirektør ved Statistisk Sentralbyrå. Som prorektor for uddannelse ved NHH havde hun blandt andet ansvar for kvalitetssy- stem, akkrediteringer og internationalisering samt for fuldtidsuddannelser på bachelor- og kandidatniveau. På NHH arbejdede hun med at revidere og udvikle institutionens ledelsesmodel samt kvalitetssystem. Linda Nøstbakken har i 2020-2021 for NOKUT være leder af komiteen, der evaluerede kvalitetssystemet på Højskolen i Molde i Norge og har deltaget i internationale forskningsevalueringer. Linda Nøstbakken har deltaget i akkrediteringspanelet for CBS.

- Per Cramér, fra 2010 dekan ved Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, professor i international ret. Per Cramér har det operative ansvar for kvalitetsudvikling, kvalitetsevaluering og kvalitetssikring af uddannelserne på Handelshögskolan. Han har fra 2015 været medlem af bestyrelsen i EQUIS Accreditation Board samt AACSB European Advisory Council. Fra 2020 har han været medlem af bestyrelsen i AACSB Continous Improvement Review Committee. Han har deltaget i og være leder af en række review-processer i EQUIS- og AACSB-regi samt haft ansvar for review-processer i andre lande. Per Cramér har deltaget i akkrediteringspanelet for CBS.

- Inger Seiferheld, fra 2011 Director of Quality & Accreditations, The University of Edinburgh Business School og tidligere MBA Director og lektor samme sted. Hun er uddannet med en ph.d. fra AAU. Inger Seiferheld har ansvar for udvikling af politikker for kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne på UoE Business School samt gennemførelse af interne evalueringer og tilsyn med skolens uddannelser. Hun er videre ansvarlig for skolens arbejde med at sikre akkreditering fra EQUIS, AACSB og Association of MBA. Inger Seiferheld har også ansvar for implementering af strategier, processer og planer på UoE Business School i relation til QAA procedurer. Hun har også ledet evaluering under The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) af programporteføljer på andre skoler ved University of Edinburgh. Inger Seiferheld har deltaget i akkrediteringspanelet for CBS.

- Jan Beyer Schmidt-Sørensen var strategisk rådgiver i Erhvervshus Midtjylland i 2019-2020 og var indtil 2019 erhvervschef i Aarhus Kommune. Fra 2001 til 2004 var han rektor på Handelshøjskolen i Aarhus (nu Aarhus BSS), hvor han inden ansættelsen som rektor også var ansat som ph.d.-studerende, adjunkt, lektor, institutleder, studieleder og dekan. Jan Beyer Schmidt-Sørensen er oprindeligt uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har en ph.d.-grad fra Aarhus BSS. Endelig var han i en årrække tilknyttet European Foundation for Management Development og herunder medlem af Deans & Directors Steering Committee, ligesom han har deltaget i flere akkrediteringspanelbesøg for EQUIS. Jan Beyer Schmidt-Sørensen har deltaget i akkrediteringspaneler for CBS, IBA, SDU og Dania.

- Andreas Fjord Larsen, studerende på cand.merc.-linjen i Brand Management and Marketing Communication på SDU. Andreas Fjord Larsen sidder som studenterrepræsentant i bestyrelsen for SDU og har derigennem erfaring med kvalitetssikringsarbejdet på en videregående uddannelsesinstitution. Derudover har han været medlem af SDU’s studenterråd, Syddanske Studerende, fra 2021-2023. Andreas Fjord Larsen er desuden formand for Student Board i SDU’s europæiske universitetssamarbejde, EPICUR. Han har også været aktiv i udarbejdelsen af DSF's seneste politikpapir om uddannelseskvalitet.