Group of engineering students using a 3D printer and a laptop in the lab, technology and learning concept

– MARTEC


Panelet

  • Forperson Sofia Ritzén, civilingeniør og ph.d. i organisation og ledelse af teknologisk udviklingsarbejde, dekan og professor ved Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Her leder hun KTH’s arbejde med kvalitetssikring af undervisning og forskning. Hun er også forperson for Fakultetsrådet på KTH, som rådgiver rektor om spørgsmål inden for kvalitet og etik. Hun har derudover ansvar for kvalitetssystemet og for kollegial forankring af ledelsesspørgsmål blandt undervisere og forskere på KTH. Sofia Ritzén forsker og underviser også på Institutionen för maskinkonstruktion på KTH, som hun tidligere har været leder af, ligesom hun har været afdelingsleder for Integrerat produktutveckling samme sted. I perioden 2007-13 var hun direktør for Product Innovation Engineering program. Sofia Ritzén har desuden erfaring som panelmedlem ved uddannelsesakkrediteringer for UKÄ i Sverige samt ved institutionsakkrediteringen af Maskinmesterskolen Fredericia.
  • Ole Kristian Nymoen, master i maritime management og bachelor i nautik. Projektleder for nybyg og maritime projekter i Redningsselskapet. Tidligere viceinstitutleder og programansvarlig for bacheloruddannelsen i nautik ved Institutt for maritime operasjoner på Universitet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold. Han har bl.a. beskæftiget sig med de behov, COVID-19 pandemien har skabt mht. udvikling af digitale teknologier til at understøtte hhv. den maritime forsyningskæde og maritim uddannelse generelt. Ole Kristian Nymoen har tidligere haft ansættelse som navigationsofficer og skibsdykker i forsvaret.
  • Andreas Sundby Nielsen, afdelingschef, Amagerværket (HOFOR). Tidligere sektionsleder hos Amagerværket og tidligere konsulent hos Rambøll Boilers, hvor han har arbejdet med energiløsninger. Andreas Sundby Nielsen er uddannet fra Københavns Maskinmesterskole, hvor han også har været ansat som studievejleder og adjunkt. Han er nu medlem af institutionens uddannelsesudvalg og fungerer desuden som censor. Andreas har erfaring som panelmedlem ved den igangværende institutionsakkreditering af Aarhus Maskinmesterskole.
  • Henrik Sornn-Friese, ph.d. i Industrial Dynamics, professor i Maritime Business ved Singapore Management University og lektor ved Copenhagen Business School, hvor han blandt andet er direktør for CBS Maritime. Henrik Sornn-Friese har forsket i en lang række forskellige emner inden for de maritime industrier, herunder maritim business, international shipping og offshore energisektoren. Han er desuden rådgiver for Den Maritime Tænketank samt medstifter og medlem af bestyrelsen for Maritime Research Alliance.
  • Maik Bach, studerer på 6. semester af uddannelsen til maskinmester på Maskinmesterskolen Fredericias udbud i Esbjerg. Han er medlem af institutionens bestyrelse samt af pædagogisk udvalg, og er derudover formand for studierådet. Maik Bach er tidligere uddannet elektriker, hvilket han har været beskæftiget som gennem en årrække.


Projektleder

Grith Zickert

Akkrediteringskonsulent

Team

Sofie Bjerg Kirketerp

Specialkonsulent

Amanda Lund Hansen

Bachelorfuldmægtig


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 1. juni 2023

1. besøg: 13. - - 14. september 2023

2. besøg: 15. - - 17. januar 2024

Høring, rapport: 18. april - - 13. maj 2024

Rådsmøde: 18. juni 2024

MARTEC - Maritime and Polytechnic College

MARTEC - Maritime and Polytechnic College (herefter MARTEC) er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter. Den oprindelige maskinmesterskole blev grundlagt i 1929 i Frederikshavns midtby, men i 1968 flyttede institutionen til de nuværende faciliteter i Frederikshavn. MARTEC har sidenhen udvidet antallet af uddannelser og udbyder i dag uddannelser i Frederikshavn, Skagen, Thisted og Aalborg. MARTEC udbyder både grundlæggende og videregående navigatøruddannelser og tekniske uddannelser. MARTEC er desuden ansvarlig reder for Skoleskibet DANMARK. MARTEC har ca. 120 ansatte og gennemfører i alt ca. 800 årsværk fordelt på ca. 1200 studerende.

MARTEC er en selvejende institution med en bestyrelse på seks medlemmer, heraf fem eksterne og et internt medlem. Derudover deltager en studerende som tilforordnet uden stemmeret. Bestyrelsen har de overordnede strategiske ansvar for institutionen. Direktør, vicedirektør og administrationschef udgør sammen med uddannelseschefer og teamledere den daglige ledelse. Direktøren varetager den øverste ledelse, mens vicedirektøren har ansvaret for uddannelsesområdet.

Hjemmeside: MARTEC - Maritime and Polytechnic College

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk